Šiandien valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" parinko bankus, per kuriuos bus mokamos draudimo išmokos gyventojams ir įmonėms, laikiusiems lėšas AB banke SNORAS

2011-11-28

Vilnius, lapkričio 28 d. Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" gyventojams draudimo išmokoms mokėti pasirinko AB SEB banką. Juridiniams asmenis draudimo išmokas mokėti pasirinkti visi bankai, kurie išreiškė susidomėjimą prisidėti prie šios svarbios funkcijos - draudimo išmokų mokėjimo - įgyvendinimo. Juridiniams asmenims draudimo išmokos bus mokamos šiuose bankuose: Vilniaus apskirtyje - AB SEB bankas, Kauno - AB Ūkio bankas, Klaipėdos - Danske bankas, Šiaulių - AB Šiaulių bankas, Panevėžio - Nordea bankas, Alytaus ir Marijampolės - AB bankas "Swedbank", Telšių ir Utenos apskrityse - AB DNB bankas, Tauragės apskrityje - UAB Medicinos bankas.
Parenkant banką gyventojų išmokoms mokėti buvo atsižvelgiama į kuo platesnį banko padalinių, kuriuose bus aptarnaujami buvę AB banko SNORAS indėlininkai, tinklą visoje Lietuvoje, tokiu būdu sudarant galimybes gyventojams gauti draudimo išmokas AB SEB banko padaliniuose toje pačioje vietovėje, kurioje veikė ir paslaugas teikė AB bankas SNORAS. Taip pat, pasirenkant banką buvo siekiama kuo mažesnių kaštų ir valstybės įmonei "Indėlių ir investicijų draudimas", ir gyventojams, atsiimantiems draudimo išmokas šiame banke.
Šiuo metu tarp valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" ir bankų yra derinami visi reikalingi su sklandžiu išmokų mokėjimu susiję pasirengimo darbai (indėlininkų sąrašų sudarymas, duomenų patikslinimas, informacinių sistemų parengimas ir kiti reikiami darbai).
Pabrėžtina, kad nei gyventojams, nei įmonėms nereikia skubėti į bankus, taip pat nereikia imtis jokių papildomų veiksmų informuojant bankus ar pateikiant jam kokius nors dokumentus, nes visą reikalingą informaciją bankai gaus iš valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas".
Apie išmokėjimo tvarką bankai ir valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" paskelbs viešai.
Galimybė disponuoti lėšomis bus sudaryta iki metų pabaigos.

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 2199337
www.finmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.