Komentaras dėl banko „Snoras" audito

2011-11-18

UAB „Ernst & Young Baltic" savo naujausią nuomonę apie AB banką „Snoras" dėl 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų pateikė 2011 m. kovo 10 d. Esame įsitikinę, kad AB banko „Snoras" auditą atlikome pagal galiojančius audito standartus ir esame pasirengę bendradarbiauti su reguliuojančiomis institucijomis ir kitais valstybės pareigūnais atliekančiais banko veiklos tyrimą.


Kontaktinė informacija:
Dorit Grodnikaitė,
Ernst & Young Baltic UAB
+370 5 274 2200 | Dorit.Grodnikaite@lt.ey.com

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.