Kreipimasis LR Vyriausybei ir LR Seimui dėl kasos aparatų įvedimo dengtose turgavietėse, prekiaujančiose maisto produktais

2011-02-01

Įvertinę bendrą Lietuvos maisto produktų gamybos sektoriaus ekonominę situaciją ir pritardami siekiui suvienodinti visų maisto rinkos dalyvių konkurencines galimybes, reiškiame palaikymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui įvesti kasos aparatus turgavietėse. Tikime, kad sąžiningi verslininkai pritaria šiam žingsniui. Manome, kad prekiautojai, taip pat ir turgaus, turi ne tik naudotis valstybės biudžeto teikiamomis viešosiomis paslaugomis, tačiau privalo būti solidarūs ir kartu su visais Lietuvos piliečiais mokėti valstybei mokesčius. Kasos aparatų įvedimas yra techninė prekybos apskaitos priemonė ir negali kenkti sąžiningam pardavėjui. Kasos aparatus būtina įdiegti atsižvelgiant į situaciją kaimyninių valstybių rinkose, skatinant lietuviškų produktų gamybą ir vartojimą bei siekiant didinti Lietuvos gamintojų konkurencingumą.

Kasos aparatų įvedimas, atsižvelgiant į tai, kad jų įsigijimas yra kompensuojamas valstybės, sąžiningai dirbančiam verslininkui nėra kliūtis. Tai liudija ir aparatais jau besinaudojančių verslininkų patirtis. Tik dirbantiems neskaidriai, slepiantiems tikrąsias pajamas bei pardavinėjantiems neaiškios kilmės ir abejotinos saugos maisto produktus "verslininkams" šis Vyriausybės ketinimas atrodo grėsmingai. Mūsų nuomone, būtent šešėlinio verslo atstovai, remdamiesi menkaverčiais argumentais, aktyviai priešinasi kasos aparatų įvedimui turgavietėse. Kasos aparatų įvedimas jokiu būdu nesužlugdys sąžiningo smulkiojo verslo Lietuvoje. Tai įrodo kitų šalių patirtis – kaimyninės valstybės Latvija, Lenkija, Estija bei Vakarų Europos šalys jau yra įsivedusios kasos aparatus turgavietėse, ir dėl to smulkusis verslas jose ne tik nebankrutuoja, bet ir klesti. Lietuva neturėtų būti išimtis.

Turgavietės seniai tapo vieta, kurioje vykdoma nuolatinė prekyba dažniausiai importuotais produktais, sunkiai įvardijamais kiekiais. Turgus vis labiau praranda savo pirminę paskirtį – padėti ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms palankiomis sąlygomis realizuoti savo produkciją. Būtų neteisinga, jei šešėlinis verslas ir toliau naudotųsi šiuo metu Lietuvos turgavietėse susidariusia situacija, leidžiančia nuslėpti gautas pajamas, parduotos produkcijos kiekį bei kilmės šalį, bei neteiktų vartotojui garantijų dėl nekokybiškos prekės grąžinimo. Taip yra neteisinga sąžiningai dirbančių ir mokesčius mokančių Lietuvos ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, paukščių, kiaulių, gyvulių augintojų, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų atžvilgiu.

Nenoras naudoti kasos aparatus, pasireiškiantis atvirais grasinimais tiek valdžios institucijoms, tiek sutinkantiems, kad aparatų reikia, kelia pagrįstų įtarimų, kad nuslepiamų pajamų kiekiai gali pranokti visas prognozes. Valstybei būtų naudinga ne tik surinkti papildomų pajamų į biudžetą, bet ir suvokti, kad tokia tvarka prisidės prie teisingos bei sąžiningos konkurencijos skatinimo. Visa tai neabejotinai padės mūsų ūkininkams, bendrovėms, perdirbimo įmonėms didinti pardavimus, kurti pridėtinę vertę ir kelti Lietuvos ūkį.

Pasirašo: LR žemės ūkio rūmų pirmininkas Bronius Markauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas, Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas Vytautas Tėvelis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkas ir Lietuvos braškių augintojų draugijos valdybos pirmininkas Vidas Juodsnukis, Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininkė Antanina Venckūnienė, ŽŪK "Lietuviško ūkio kokybė" direktorius Mindaugas Maciulevičius, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos prezidentas Tautvydas Barštys

Irma Minskienė
atstovė spaudai
LR žemės ūkio rūmai
Tel.: (8 37) 409 571
irma.m@zur.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.