Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Laivų registracija bei techninė apžiūra taps skaidresnė ir paprastesnė

2019-03-20

Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos inicijuotiems Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimams, kuriais supaprastinamas pramogai skirtų vidaus vandens transporto priemonių eksploatavimas, mažinama administracinė našta laivų savininkams bei perkeliamos Europos Sąjungos direktyvos nuostatos, numatančios vidaus vandenų transporto priemonėms taikomus techninius reikalavimus.

„Šie pakeitimai neabejotinai turėtų sumažinti administracinę naštą žvejybai ar pramogai skirtų laivų savininkams. Supaprastiname techninių apžiūrų teikimo tvarką vandens transportui, o burinių jachtų apžiūras patikėsime atlikti ne vienai organizacijai, kaip buvo iki šiol, bet Lietuvos transporto saugos administracijos atestuotiems juridiniams asmenims. Tikimės, kad toks žingsnis įneš kur kas daugiau skaidrumo ir užkirs kelią galimoms korupcijos apraiškoms“, – sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Pakeitimais siūloma leisti sportines ir pramogai skirtas vandens transporto priemones eksploatuoti neįregistravus jų Vidaus vandenų laivų registre. Nuo šiol tokios transporto priemonės kaip irklinės valtys, nepriklausomai nuo jų ilgio, taip pat valtys su pakabinamais elektros varikliais, pakabinamieji varikliai bei kitose šalyse registruotos vandens transporto priemonės galės būti neregistruojamos.

Pramoginių ir asmeninių laivų techninė apžiūra galės būti neatliekama, jei jie nebus naudojami komerciniais tikslais, plaukios vidaus vandenyse, tačiau ne valstybinės reikšmės vandens keliuose. Tačiau siekiant užtikrinti saugią laivybą, tokių laivų techninės būklės ir jų aprūpinimo įrangos atitikimas reikalavimams bus tikrinamas bet kuriuo laivų eksploatavimo metu.

Aiškiau bus reglamentuojami ir techninės apžiūros reikalavimai. Pakeitimais nustatoma vidaus vandenų transporto priemonių pirminių, periodinių ir neeilinių techninių apžiūrų tvarka, periodiškumas, apžiūrų galiojimo terminai, numatyti vykdytojai, kurie išduotų atitinkamus dokumentus. Pagal pasiūlytus pakeitimus technines apžiūras turėtų atlikti Lietuvos transporto saugos administracija, o burinių jachtų technines apžiūras – Transporto saugos administracijos atestuoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai.

Projekte nustatomi vidaus vandenų transporto priemonių plaukiojimo rajonai. Šių rajonų nustatymas įtvirtins galimybę burinėms jachtoms, kitiems pramoginiams laivams plaukioti jūroje, nors pastarieji ir nėra pripažįstami jūriniais laivais, tačiau tokią galimybę numato Saugios laivybos įstatymo nuostatos. Plaukiojimo rajonų nustatymas įstatyme aktualus ir pramoginių laivų gamintojams, importuotojams, platintojams, nes tokiu būdu bus aiškiai apibrėžta jų verslo reguliacinė aplinka.

Komunikacijos skyrius
LR Susisiekimo ministerija
+370 5 239 3807
edita.baniene@sumin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.