Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų nuomonė dėl valstybės įmonės valdymo neefektyvumo

2018-05-09

Žemės ūkio rūmai, susipažinę su viešoje erdvėje paskelbta informacija apie Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC), reiškia didelį susirūpinimą dėl valstybės institucijos virtimo nepotizmo objektu, kai nėra užtikrinama žmogiškųjų išteklių kokybė, valdymo procesus pažeidžia subjektyvūs kriterijai ir  vyksta socialinių santykių disfunkcija, o institucija, kurioje dirba per 200 darbuotojų nėra įgalinta teikti kokybiškas valstybei bei visuomenei reikalingas paslaugas.  

Teisės aktai veislininkystės asociacijas įpareigoja dirbti su ŽŪIKVC sukurtomis programomis o šios programos metai iš metų yra sukuriamos taip, kad su jomis neįmanoma elementariai dirbti - programos neefektyvios, neatitinka vartotojų poreikiams. Žemės ūkio rūmai ir atskiros asociacijos nuolatos bandė siekti ŽŪIKVC valdomų programų efektyvinimo, buvo ne kartą raštu kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją dėl ŽŪIKVC neefektyvaus darbo ir klaidingų statistinių bei veislininkystės apskaitos duomenų teikimo. Deja, susidurdavome su valdininkų nuomonės monolitu ir neįgalia šiuolaikiškai dirbti įmonės valdymo sistema, kai į socialinių partnerių pastabas/siūlymus atsižvelgta nebuvo.

Viliamės, kad naujasis Žemės ūkio ministras, pasitelkdamas į pagalbą socialinius partnerius – Žemės ūkio rūmus, užtikrins efektyvų ir kokybišką ŽŪIKVC darbą, orientuotą į naudotojų – klientų poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas ir įdiegs efektyvų valstybinės įmonės valdymą ir administravimą, kuris užtikrins efektyvesnį, inovatyvesnį, skaidresnį, patikimesnį, veikiantį pagal minimalias valdymo struktūras darbą.

ŽŪR kreipiasi į Vyriausybę ir prašo atkreipti dėmesį į paviešintus faktus bei inicijuoti ŽŪIKVC  valdymo pakeitimus.

Sonata Kisielienė
Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja
LR Žemės ūkio rūmai
+370 68661649
s.kisieliene@zur.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.