Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Šiandien Trišalė taryba jau dirbo nauja sudėtimi

2017-02-28

Šiandien Trišalėje taryboje pasiektas sutarimas priimti darbdavių atstovus „Investuotojų forumą“ ir Lietuvos verslo konfederaciją bei profesinių sąjungų atstovus „Solidarumą“ ir Respublikinę jungtinę profesinę sąjungą į Trišalės tarybos gretas.

Pasak viceministrės Eglės Radišauskienės, išplėsta Trišalės tarybos sudėtis signalizuoja, kas nuo šiol turėsime platesnį ir įvairiapusiškesnį tiek darbdavių, tiek profsąjungų atstovavimą. Taip pat bus atliepti platesnio visuomenės rato interesai.

Naujos sudėties taryba pasiekė sutarimą dėl kasmetinių atostogų dienų. Sutarta, kad kasmetinių atostogų dienos, sukauptos iki naujo Darbo kodekso įsigaliojimo (liepos 1 dienos) bus perskaičiuojamos darbo dienomis, įvedant koeficientus, kurie priklausys nuo sutartos kasmetinių atostogų trukmės.

Taip pat numatoma palikti nepakeistą darbo laiko rėžimo apibrėžimą bei paliekama Vyriausybei tvirtinti sutrumpintas darbo laiko normas ir asmenų, kuriems jos bus taikomos, sąrašą.

Šiandien taip pat diskutuota dėl maksimalios darbo laiko trukmės, klausimas atidėtas kitam posėdžiui.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatytas kovo 6 dieną.

Valda Vaitiekūnaitė
Vyriausioji specialistė
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
266 8122
Valda.Vaitiekunaite@socmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.