Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Trišalėje taryboje – diskusijos dėl darbo tarybų ir procesinių sąjungų funkcijų pasidalinimo

2017-02-07

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Trišalės tarybos posėdis, kuriame darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai toliau nagrinėjo ginčytinas Darbo kodekso nuostatas. Šį kartą nagrinėti su darbuotojų informavimu ir konsultavimu bei atstovavimu susiję klausimai.

Vyriausybė laikosi pozicijos, kad visi darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami privalomai per darbo tarybas ar profesines sąjungas. „Kuo daugiau darbuotojų, ne tik profesinių sąjungų nariai turėtų būti informuojami ir su jais turi būti konsultuojamasi“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Dalis profesinių sąjungų mano, kad užtektų, jei jos atstovautų 25 proc. darbuotojų ir tokiu atveju įgautų išskirtinę teisę pareikalavus, gauti informaciją iš darbdavių ir su jais konsultuotis. Darbdaviai neturėjo vieningos nuomonės šiuo klausimu, todėl nuspręsta klausimą dėl to, kada steigiama darbo taryba ir kada profesinės sąjungos gali perimti darbo tarybų funkcijas, atidėti vėlesniam posėdžiui.

Taip pat svarstyta Trišalės tarybos sudarymo tvarka po naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo ir kriterijai, kurių pagrindu joje būtų atstovaujama socialiniams partneriams ir Vyriausybės atstovams. Profsąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai išreiškė norą patys spręsti, kaip jiems būtų atstovaujama, ir šie kriterijai neturėtų būti nustatomi Darbo kodeksu, o veikiau tarpusavio susitarimu.

Šiame posėdyje dalis darbdavių atstovų pritarė, kad Investuotojų forumas dalyvautų Trišalės tarybos veikloje ir taptų nariu. Kitame posėdyje galutinai būtų sutarta dėl narių atstovavimo.

Profesinės sąjungos nusprendė atidėti sprendimą dėl papildomų narių ir dar padiskutuoti tarpusavyje ir su potencialiais kandidatais.

 

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 81 91, 266 81 66.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.