Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Lietuvos vežėjų sąjunga ir VGTU įtvirtino partnerystę

2016-11-11

Lietuvoje transporto ir logistikos sektorius sukuria 10–12 proc. šalies BVP, jame dirba apie 5 proc. visų dirbančiųjų. Šie rodikliai patvirtina, kad transporto ir logistikos sektoriaus efektyvumas Lietuvoje yra labai didelis. Jam kasmet augant atsiranda didelis naujų srities profesionalų poreikis, kurį užtikrinti siekia Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Transporto inžinerijos fakultetas.

Pažangą ir tinkamą specialistų paruošimą lemia glaudūs mokslo ir studijų, pramonės ir verslo institucijų ryšiai. Suinteresuoti skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, šiandien VGTU ir Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys parašais patvirtino bendradarbiavimą teikiant abipuses konsultacijas ir apsikeičiant informacija, susijusia su aukštos kvalifikacijos specialistų rengimu bei bendrais moksliniais tyrimais.

„Augantis verslo įmonių dalyvavimas ir atsakomybė rengiant būsimuosius specialistus yra naudingas universiteto studentams. Studijos ir darbo rinka nėra du atskiri specialisto gyvenimo etapai, nes studijų metu įgyta patirtis, kontaktai bei verslo situacijų pažinimas padeda siekti karjeros aukštumų“, – sakė VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Sutarties pasirašymo metu abi pusės sutarė dėl glaudaus bendradarbiavimo ugdant transporto ir logistikos specialistų praktinius gebėjimus.

„Esame pasiruošę atverti VGTU studentams transporto ir logistikos verslo duris. Ekskursijos į įmones, aktuali baigiamųjų darbų ir mokslinių tyrimų tematika, verslo atstovų paskaitos studentams yra tik pirmieji žingsniai, kuriuos Lietuvos vežėjų sąjunga jau padarė šiame procese. Verslo įsitraukimo į studijų procesą pridėtinė vertė turi būti matuojama aiškiais kokybės kriterijais, to kartu ir sieksime“,  – teigė Mečislavas Atroškevičius, LVS prezidentas ir UAB „Mečys“ direktorius.

Daugiau nei 60 narių turinti LVS vienija transporto, ekspedicijos, statybos, gamybos ir kitas įmones, kurios savo veikloje nuolatos naudoja transporto priemones. Pagrindinis asociacijos tikslas – mažinti veiklos kaštus, kartu organizuoti darbuotojų mokymus, gerinti verslo aplinką ir įsisavinti verslui skiriamą Europos Sąjungos paramą.

Audronė Vilčiauskienė
Ryšių su visuomene vadovė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
(8 5) 274 5030
press@vgtu.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.