Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Verslo misija į Omaną

2016-11-02

Lietuvos verslo  konfederacija, gruodžio 4-6 dienomis organizuoja Lietuvos verslo misiją į Omaną, Muskatą. Verslo delegacija lydės LR pareigūną (tikslinama).

Kviečiame dalyvauti  asociacijas bei įmones, reprezentuojančias:
maisto pramonę , IT (inicijuojamas sutarties pasirašymas su Susisiekimo ministerija), farmacijos, chemijos pramonės atstovus, švietimo, saulės elementų, lazerių, atsinaujinančių išteklių, transporto sektorius, medicinos įstaigas, progresyvių projektų iniciatorius ar tarpininkus. Taip pat prisijungti gali ir kitos susidomėjusios šia rinka įmonės.

PROGRAMA:
- Verslo forumas LIETUVA - OMANAS: galimybės ir perspektyvos verslui;
- Dvišaliai susitikimai su Omano verslo atstovais;
- Vietinių įmonių lankymas;
- Susitikimai valstybinėse institucijose (pagal išsakytus konkrečius pageidavimus ir galimybes);
- Susitikimai su asocijuotų verslo struktūrų atstovais;
- Konsultacijos su vietos atstovais;
- Kultūrinė, pažintinė programa (atsižvelgiant į delegacijos dalyvių poreikius).
*Programa, susitikimai su potencialiais partneriais bus tikslinami atsižvelgiant į delegacijos dalyvių konkrečius interesus.

REGISTRACIJA: Įmones, ketinančias vykti į Omaną, prašome užpildyti interesų anketą ir iki š.m. lapkričio 11 d. siųsti adresu julija@lvk.lt
DALYVAVIMO SĄLYGOS: Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai. Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus siūlomi logistiniai sprendimai, tikslinama dalyvavimo verslo misijoje kaina.
Tel pasiteiravimui 85 212 1111  
  

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos plėtros fondo lėšų.

Lietuvos verslo konfederacija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.