Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Ūkio ministras E. Gustas: diplomatinės ir finansinės priemonės padeda verslo atstovams užmegzti ryšius su verslo partneriais ir įsitvirtinti alternatyviose rinkose

2015-07-27

Šiandien ūkio ministras Evaldas Gustas Vyriausybėje pristatė birželio mėnesį šalies institucijų nuveiktus svarbiausius darbus, įvairinant Lietuvos eksportą ir mažinant nuostolius, patiriamus dėl Rusijos paskelbtų sankcijų.

Ieškodama naujų verslo rinkų ir verslo partnerių, Jerevane lankėsi Rytų partnerystės ir investicijų asociacijos delegacija (14 įmonių), kuri susitiko su Armėnijos ekonomikos ministro pirmuoju pavaduotoju, pristačiusiu Armėnijos ekonominę situaciją ir jos plėtros perspektyvas. Jerevane taip pat buvo surengtas trečiasis Lietuvos ir Armėnijos verslo forumas bei bendras Lietuvos, Armėnijos ir Irano verslo forumas. Per forumą pristatytas verslo klimatas Armėnijoje, laisvosios ekonominės zonos, Armėnijos mokesčių sistema ir logistiniai darbo su Armėnija ypatumai.

Siekiant stiprinti Lietuvos ir Ukrainos ekonominį bendradarbiavimą, Odesoje vyko šešioliktasis Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos (TVK) posėdis. Per jį buvo aptartos dvišalio Lietuvos ir Ukrainos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo perspektyvos. Ūkio ministras Evaldas Gustas ir Ukrainos infrastruktūros ministras Andrejus Nikolajevičius Pivovarskis pasirašė protokolą, kuriuo sustiprintas Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas prekybos, investicijų, transporto, energetikos, sveikatos ir socialinės apsaugos, informacinių technologijų, žemės ūkio ir kitose srityse.

Siekiant padėti Lietuvos maisto pramonės gamintojams įsitvirtinti Azerbaidžano rinkoje, buvo organizuotas Azerbaidžano distributoriaus „Azersun Holding" atstovų vizitas į Lietuvą ir susitikimai su Lietuvos pieno ir mėsos produktų gamybos įmonėmis. Be to, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos LitMEA vadovas ir Lietuvos maisto gamybos įmonių atstovai susitiko su Lietuvos garbės konsulu Maroke ir aptarė maisto produktų eksporto į Maroką galimybes.

Siekiant sušvelninti Rusijos embargo pasekmes Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojams, daliniam palūkanų kompensavimui papildomai skirta 1,65 mln. eurų grįžusių lėšų. Planuojama, kad iš šių lėšų sumokėtas palūkanas galės kompensuoti apie 350 įmonių. Tikimasi, kad ši lengvata padės smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams sumažinti verslo išlaidas ir padidins galimybes imtis naujų investicinių projektų.

Siekiant padėti maisto pramonės gamintojams įžengti į Afrikos rinką, baigiami tvarkyti mėsos ir pieno produktų eksporto į Alžyrą, kiaušinių ir kiaušinių produktų eksporto į Dramblio Kaulo Kranto Respubliką ir Gvinėją veterinarijos sertifikatų dokumentai.

Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriame įtvirtinta nuostata, kad specialieji atašė gali vykdyti funkcijas ir kitose valstybėse, kuriose akredituotas diplomatinės atstovybės vadovas. Taip bus optimizuojama Lietuvos Respublikos ekonominių interesų atstovavimo užsienyje sistema ir komercijos atašė geografinis išdėstymas.

Institucijų nuveiktus darbus kas mėnesį apibendrina ir teikia Vyriausybei Ūkio ministerija. Įgyvendinami darbai numatyti Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio mėn. patvirtintame 2014-2015 metų veiksmų plane, kuriuo siekiama įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti Lietuvos įmonių nuostolius dėl Rusijos paskelbtų sankcijų. Š. m. kovo mėnesį planas dar buvo papildytas įvairiomis priemonėmis.

Vaiva Gogelienė
Ministro patarėja
Tel. 8 706 64 842
El. p. vaiva.gogeliene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.