Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

2014 m. trečiąjį ketvirtį išaugo investuotojų pasitikėjimas Lietuvos ekonomika

2014-08-12

Asociacijos „Investors‘ Forum“ skelbiamo Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso duomenimis, užsienio kapitalo bendrovės verslo sąlygas Lietuvoje ir toliau vertina palankiai.

Palyginus su praėjusio ketvirčio rezultatais, 2014 m. trečiąjį ketvirtį šio indekso absoliuti vertė padidėjo nuo 1,101 iki 1,167 balo iš 2 galimų. Tokį kilimą daugiausia lėmė teigiami lūkesčiai dėl augančių eksporto apimčių, naujų darbo vietų kūrimo ir planuojamų investicijų į kapitalą.

„Investors‘ Forum“ investuotojų pasitikėjimo indeksą nustatė apklaususi 58 Lietuvoje veikiančias užsienio kapitalo bendroves. Jų atstovai įvertino šalies verslo aplinką, bendrovių investicinius planus ir įtaką jų veiklai darančius veiksnius.

„Indekso reikšmės augimą lėmė trys pagrindiniai faktoriai – įmonių pelningumas, auganti paklausa siūlomai produkcijai ir trečiąjį metų ketvirtį suintensyvėjęs investavimas. Matome, kad Lietuvos rinkoje investuotojai išlaiko stiprias pozicijas – 40 proc. apklaustųjų tikisi paklausos augimo, net trečdalis planuoja didinti investicijas į kapitalą, beveik pusė tvirtina, kad kurs naujas darbo vietas“, – apklausos rezultatus komentavo „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.

Tuo tarpu nerimą investuotojams ir toliau kelia darbo santykių reguliavimas, mokestinė sistema, skaidrumo trūkumas verslo aplinkoje ir viešuosiuose pirkimuose, politinis nestabilumas, nepakankama perkamoji vartotojų galia ir perdėtas rinkos reguliavimas.

„Paklausti apie jų veiklą ribojančius veiksnius investuotojai įvardijo panašias problemas kaip ir antrąjį metų ketvirtį, tačiau nepasitenkinimo ženkliai sumažėjo. Pavyzdžiui, neigiamų pokyčių politinėje aplinkoje tikėjosi 10 proc. investuotojų, o praėjusį ketvirtį šis skaičius buvo triskart didesnis. Smarkiai sumažėjo ir įvardijusių skaidrumo trūkumą, mokesčių sistemos problemas ar ydingą darbo santykių reguliavimą. Taigi, investuotojų pasitikėjimas Lietuva auga“, – teigė „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė.

„Antrąjį 2014 m. ketvirtį darbo santykių reglamentavimas nerimą kėlė 80 proc. apklaustų investuotojų, skaidrumas – 74 proc., mokestinė sistema – 72 procentams. Trečiąjį metų ketvirtį šie skaičiai atitinkamai sumažėjo iki 67 proc., 53 proc. ir 57 procentų“, – akcentavo „Investors‘ Forum“ analitikas Gytis Trilikauskis.

Pasak jo, lūkesčius dėl sumažėjusio nerimo darbo santykių reglamentavimo srityje galima sieti su šiuo metu Vyriausybės siekiu sukurti naują, tvaresnį Lietuvos socialinį modelį. Tikimasi, kad šiam tikslui iš akademikų ir praktikų suburta darbo grupė padės suformuoti pažangesnį ir efektyvesnį darbo kodeksą, socialinio draudimo ir užimtumą skatinančių teisės aktų projektus.

Įmonių veiklą ribojanti nepakankamos paklausos problema vis dar minima 59 proc. apklaustų investuotojų. Tuo tarpu kvalifikuotų darbuotojų užsienio bendrovės Lietuvoje pasigenda rečiau: su šia problema susidūrusių respondentų sumažėjo nuo 46 proc. iki 26 procentų.

Galima džiaugtis tuo, kad 14% procentų apklaustų investuotojų neįvardijo jokių veiksnių, darančių neigiamą įtaką jų veiklai – jie yra patenkinti esama rinkos situacija.

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas (LIPI) atspindi didžiausių Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių požiūrį ir lūkesčius dėl Lietuvos verslo klimato ir investicinės aplinkos. Indekso tikslas ‒ įvertinti šalies verslo aplinką ir Lietuvos ekonomikos patrauklumą užsienio investuotojams, atsižvelgiant į Lietuvoje jau veikiančių investuotojų patirtį ir pastebėjimus.

Trečiojo metų ketvirčio Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimo santrauka skelbiama „Investors‘ Forum“ svetainėje www.investorsforum.lt, skiltyje „Publikacijos“.

 

Andželika Rusteikienė, „Investors' Forum“

mob. +370 624 57394, el. paštas: andzelika@investorsforum.lt


 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.