Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Paneigimas: konkurencijos taryba nevertino „Senukams" skirtų skatinamųjų tarifų poveikio konkurencijai

2014-07-31

Konkurencijos taryba informuoja, kad šiandien, 2014 m. liepos 31 d., žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kurioje nurodoma, jog Konkurencijos taryba neva įvertino skatinamųjų tarifų taikymą ir (arba) paramą bendrovei „Senukai" ir vertinimas buvo nepalankus, yra neteisinga.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos energijos gamintojų asociacija Konkurencijos tarybai ir kitoms valstybės institucijoms pateikė savo pastabas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimą, pakeitimo projekto.

Savo atsakyme minėtoms asociacijoms Konkurencijos taryba pabrėžė, kad parama tam tikrai veiklai skatinti turėtų būti teikiama tokiu būdu, kuris keltų kiek įmanoma mažesnę konkurencijos sąlygų iškraipymo grėsmę, ir nurodė, kad skatinamųjų tarifų taikymas, Konkurencijos tarybos nuomone, konkurenciją iškraipo labiau nei parama investicijoms.

Konkurencijos taryba pažymi, kad atsakydama minėtoms asociacijoms pateikė savo nuomonę dėl jų išdėstytų pastabų, tačiau nevertino skatinamųjų tarifų atitikties Konkurencijos įstatymo nuostatoms, kaip ir jokio konkretaus atvejo dėl galimo konkurencijos pažeidimo teikiant paramą skatinamųjų tarifų forma.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.