Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Ūkio viceministrė R. Noreikienė: kviečiame darbdavius pateikti duomenis apie darbuotojų profesijas

2014-01-16

Iki š. m. kovo 1 d. darbdaviai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) teritoriniams skyriams  turi pateikti duomenis apie savo darbuotojų profesijas. Šie duomenys pradėti kaupti nuo 2013 m. lapkričio 1 d., siekiant nustatyti specialistų poreikį, jų perspektyvas darbo rinkoje ir išsiaiškinti, kurias studijų ir mokymo programas baigę asmenys yra reikalingiausi.

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. pradėjusi rinkti profesijų duomenis, „Sodra“ gavo 62,6 tūkst. pranešimų apie naujų darbuotojų įdarbinimą. Darbdaviai nurodė beveik 190 tūkst. esamų darbuotojų – apie 15 proc. visų apdraustųjų profesijų. Per du paskutiniuosius 2013 m. mėnesius darbdaviai nurodė 252,6 tūkst. darbuotojų, t. y. apie 20 proc. visų šalies dirbančiųjų, profesijas, priskyrė profesijų kodą.

Ūkio viceministrė R. Noreikienė atkreipia darbdavių dėmesį į tai, kad iki duomenų apie esamų darbuotojų profesijas pateikimo termino pabaigos liko mažiau nei 2 mėnesiai: „Raginame darbdavius aktyviai teikti reikalingus profesijų duomenis, kurie bus sujungti su atitinkamų registrų informacija, taip studijų ir profesinio mokymo absolventai bus susieti su darbo vieta pagal profesiją. Tai leis stebėti jų įsidarbinimą ir darbo užmokesčio augimą, specialistų pasiūlos ir paklausos balansą, verslą aprūpinti tinkamos kvalifikacijos darbo jėga.“

Surinkta informacija bus panaudota rengiant specialistų kvalifikacijų pagal ūkio sektorius žemėlapį, kurį rengia Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ūkio ministerija. Kvalifikacijų žemėlapis bus naudojamas priimant sprendimus dėl švietimo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir darbo rinkos politikos formavimo.

Žemėlapio tikslas – geriau informuoti visuomenę apie specialistų poreikio struktūrą ir išsiaiškinti, kurias specialybes baigusieji yra reikalingiausi ir turi daugiausia galimybių įsidarbinti. Nuasmeninti kvalifikacijų žemėlapio duomenys bus prieinami suinteresuotoms valstybinėms ir ekspertinėms institucijoms, o apibendrinta informacija bus naudinga stojantiems mokytis asmenims, darbdaviams, švietimo įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms.

Profesijų duomenims pateikti naudojamas Ūkio ministerijos parengtas Lietuvos profesijų klasifikatorius, kuriame profesija yra siejama su asmens atliekamu darbu, bet ne su jo išsilavinimu ar kvalifikacija. Renkant profesijų duomenis, naudojamas keturženklis profesijų pogrupio kodas (pirmieji keturi profesijos kodo skaitmenys), kurį ir reikia nurodyti darbdaviams.

Profesijų kodų klausimais konsultuoja Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Andriuškevičienė (tel. 8 706 63 247, el. paštas danguole.andriuskeviciene@ukmin.lt). Pranešimų pildymo klausimais informaciją teikia „Sodros“ informacijos centras (tel. 1883).

Prievolė teikti profesijų duomenis „Sodrai“ yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232.

 Išsamią informaciją apie Lietuvos profesijų klasifikatorių galite rasti adresu http://www.ukmin.lt/web/lt/profesiju_klasifikatorius. Papildomos informacijos apie pranešimų teikimą rasite „Sodros“ tinklalapyje adresu http://www.sodra.lt/lt/profesiju_klasifikatorius.

Aušra Ramoškaitė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 614
El. p. a.ramoskaite@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.