Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Investuotojai: konkurencijai Lietuvoje užtikrinti būtinos permainos

2013-12-17

Siekdama įvertinti konkurencijos užtikrinimo sąlygas Lietuvoje, didžiausius investuotojus į šalies ekonomiką vienijanti asociacija "Investors' Forum" atliko asociacijos narių apklausą.  "Investors' Forum" tyrimas atskleidė, kad dauguma bendrovių yra nepatenkintos konkurencijos užtikrinimu šalyje ir pateikė siūlymus šios srities tobulinimui.

Daugiau nei pusė - 52 proc. - apklaustų bendrovių dabartinį konkurencijos politikos įgyvendinimą Lietuvoje įvertino patenkinamai, 16 proc. - blogai arba labai blogai. Atitinkamai buvo įvertintas ir Konkurencijos tarybos darbas. 84 proc. apklaustų verslininkų teigė institucijos veiklą vertinantys patenkinamai, blogai arba labai blogai.

"Siekiant sukurti verslui palankią aplinką, svarbus valstybės institucijų ir verslo dialogas. Pastaruoju metu iš savo asociacijos narių girdime nemažai nusiskundimų dėl konkurencijos užtikrinimo Lietuvoje. Atlikę narių apklausą, sulaukėme nemažai rekomendacijų, kuriomis pasidalinsime ir su Konkurencijos taryba. Tikimės, kad gauti atsiliepimai paskatins pokyčius užtikrinant konkurenciją šalyje", - sakė Rūta Skyrienė, asociacijos "Investors' Forum" vykdomoji direktorė.

Apklausos dalyvių teigimu, pagrindiniai Konkurencijos tarybos veiklos trūkumai - konstruktyvaus dialogo tarp verslo ir Konkurencijos tarybos stoka, neproporcingai didelės sankcijos ir į jas, o ne naudą rinkai nukreipta institucijos politika.

Net 36 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad Konkurencijos įstatymo pažeidimų sankcijos yra neproporcingai didelės. Respondentų nuomone, daugelis problemų galėtų būti sprendžiamos ir be sankcijų, o paskirtos baudos mokamos tik po galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, jei įmonė nesutinka su sankcijomis ir jas apskundžia.

Siekiant spręsti šias problemas, "Investors' Forum" nariai siūlo Konkurencijos tarybos darbą orientuoti į bendrų sprendimų su verslu paiešką, daugiau dėmesio skirti prevencinei, konsultacinei veiklai. Be to, atkreipiamas dėmesys į būtinybę tikslinti Konkurencijos įstatymą. Jame šiuo metu nėra aiškus senaties terminų skaičiavimas, pasigendama baigtinio draudžiamų veiksmų sąrašo ir adekvačios atsakomybės už pažeidimus.

Investuotojų nuomone, kovai su konkurencijos pažeidimais taip pat svarbu taikyti efektyvesnes priemones. Dabartinė sistema aplaidžiai žiūri į grėsmę konkurencijai taip pat galinčius kelti viešuosius subjektus, tuo tarpu privatus verslas dažnai kenčia dėl nepagrįstai didelių sankcijų.  

Įvardindami pagrindinius motyvus, skatinančius laikytis konkurencijos taisyklių, "Investors' Forum" nariai paminėjo įmonės reputaciją ir socialinę atsakomybę. Daugiau nei pusė apklaustųjų kaip vieną iš svarbiausių veiksnių taip pat įvardijo ir grupės, kuriai priklauso įmonė, politiką.

Šių metų gruodžio pradžioje "Investors' Forum" atliktoje apklausoje dalyvavo 25 asociacijai priklausančios įmonės.

Andželika Rusteikienė
El. p.: andzelika@investorsforum.lt
Tel.: +37062457394

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.