Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. teisės aktai oficialiai skelbiami Teisės aktų registre

2013-12-31

Pranešimas VIR

Nuo 2014 m. teisės aktų nebeskelbs „Valstybės žinios“ – vadovaujantis sausio 1 d. įsigaliojančiu Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu pagrindinis valstybės registras, kur įstatyme numatytų teisės aktų, tarp jų – Konstitucijos, įstatymų, Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, tarptautinių sutarčių, savivaldybių institucijų norminių teisės aktų, įregistravimas ir paskelbimas laikomas oficialiu teisės aktų paskelbimu, bus Teisės aktų registras. Į jį reorganizuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registras. Norminis teisės aktas įsigalios kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus įstatymo 20 straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus.

Teisės aktų registro svetainė http://www.e-tar.lt, kurioje bus galima matyti naujausius užregistruotus teisės aktus, visuomenei, institucijoms ir įstaigoms bus prieinama taip pat nuo 2014 m. sausio 1 d. Teisės aktų registro duomenys bus prieinami neatlygintinai, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus.

Teisės aktų registras susietas su nauja Teisės aktų informacine sistema, tampančia teisėkūros proceso pagrindu. Naujoves šiame procese įteisinančiu Teisėkūros pagrindų įstatymu sudaromos prielaidos atviram, skaidriam ir koncentruotam e. teisėkūros procesui sukurti. Pagal įstatymą, naujojoje Teisės aktų informacinė sistemoje įstatymų ir kitų teisės aktų projektai bus rengiami elektroniniu būdu, sudarant galimybę viešinti projekto rengimo eigą. Sistemoje tvarkomi duomenys bus vieši ir visuomenė turės galimybę teikti pasiūlymus dėl Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų. Informacija apie konsultavimosi su visuomene rezultatus bus teikiama teisės aktą priimančiam subjektui.

Teisės aktų registro valdytojas ir tvarkytojas yra Seimo kanceliarija. Teisėkūros procedūroms naudojama Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinė sistema.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 (5) 239 6999 arba elektroniniu paštu info@e-tar.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.