Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Ūkio ministerija, verslo organizacijos ir valstybės institucijos aptarė artimiausius darbus ruošiantis įvesti eurą

2013-12-11

Šiandien, gruodžio 11 d., Ūkio ministerijoje įvyko Verslo aplinkos darbo grupės posėdis, kurio metu buvo aptartas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas ir artimiausi jo įvykdymo darbai.

Verslo aplinkos darbo grupės tikslas – padėti verslo visuomenei pasirengti euro įvedimui ir prisidėti prie sklandaus euro įvedimo Lietuvoje proceso.

Verslo aplinkos darbo grupę sudaro Vyriausybės, Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Audito ir apskaitos tarnybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos banko, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos atstovai.

Per susitikimą kalbėta apie priemones ir teisės aktus, kuriuos reikės parengti ar patikslinti ruošiantis įvesti eurą. Taip pat sutarta, kad, siekiant padėti verslui pasirengti euro įvedimui Lietuvoje, verslo subjektams turėtų būti parengtos įvairių sričių, pavyzdžiui, apskaitos, informacinių sistemų pritaikymo, dvigubo kainų skelbimo, mokymų personalui organizavimo ir pan., rekomendacijos (gairės). Nutarta, kad remiantis kitų šalių praktika bus pateiktas sąrašas galimų rengti rekomendacijų ir Verslo aplinkos darbo grupė kitame posėdyje nuspręs, kurias iš jų būtų tikslinga rengti.

Verslo aplinkos darbo grupės nariams taip pat buvo pateiktas Ūkio ministerijos parengtas Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo projektas. Memorandumo tikslas – sukurti verslo subjektų ir vartotojų abipusiu supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą euro aplinką, išvengti piktnaudžiavimo ir nepagrįsto prekių ir paslaugų kainų didinimo keičiant litus į eurus, palengvinti vartotojų perėjimą nuo nacionalinės valiutos – lito – prie euro.

Darbo grupės nariai dar šiais metais turėtų pateikti pastabų dėl Ūkio ministerijos parengto memorandumo projekto. Įvertinus šias pastabas, bus parengtas patikslintas projektas ir teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms ir verslo atstovams.

Kitas Verslo aplinkos darbo grupės posėdis planuojamas 2014 m. sausio mėnesį.

Verslo aplinkos darbo grupė sudaryta 2013 m. kovo mėn. ūkio ministro įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl pasirengimo euro įvedimui Lietuvos Respublikoje veiksmų koordinavimo“.

Vyriausybė eurą siekia įvesti nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Tam Lietuva turi įgyvendinti konvergencijos (Mastrichto) kriterijus. Tai reiškia, kad valdžios sektoriaus deficitas turi neviršyti 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės skola turi būti ne didesnė nei 60 proc. BVP, infliacija negali būti daugiau kaip 1,5 procentinio punkto didesnė už trijų ES valstybių narių, kuriose kainos yra stabiliausios, infliacijos vidurkį ir kita.

Tomas Lavišius
Vyr. specialistas
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
870664846
tomas.lavisius@ukmin.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.