Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Simbolinė kapsulė įkasta – Alytaus regione prasidėjo pirmųjų Lietuvoje mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba

2013-12-13

Alytaus rajono Takniškių kaime, gruodžio 12 dieną, įkasta simbolinė kapsulė, žyminti pirmųjų Lietuvoje mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos pradžią. Kapsulėje – laiškas ateities kartoms su pranešimu, kad Alytaus regionas pradeda naujos, švaresnės eros pradžią. Laišką pasirašė LR Aplinkos ministerijos viceministras Almantas Petkus, Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas, Alytaus regiono savivaldybių merai, rangovai.

LR Aplinkos ministerijos viceministras Almantas Petkus kartu su uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos statyba“ gamybos direktoriumi Juliumi Antanu Žuku ir akcinės bendrovės „Axis Industries“ Teisės ir administracijos direktore Lina Venckiene į pradedamos statyti pirmosios Lietuvoje komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir apdirbimo stoties pamatus įleido simbolinę mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbų pradžios kapsulę. Ši kapsulė tapo naujos, švaresnės ir saugesnės eros pradžios simboliu.

„Šiandien Lietuva žengė svarbų žingsnį komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros srityje. Šis reikšmingas postūmis leidžia tikėti, kad tokiu būdu tvarkydami atliekas turėsime mažiau užterštų teritorijų ir ateities kartoms paliksime švaresnę aplinką“, – teigė ceremonijoje dalyvavęs LR Aplinkos ministerijos viceministras. Jo teigimu, siekiant, kad kuo mažiau atliekų patektų į sąvartyną, būtina sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas D. Kazlauskas džiaugėsi, kad Alytaus regionas pirmauja įgyvendinamais aplinkos apsaugos projektais ir ES struktūrinių fondų paramos lėšų įsisavinimu.

Nyderlandų Karalystės įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Kornelis Willem Spaans pasidalino savo šalies gerąja patirtimi ir atkreipė dėmesį, kad net 85 proc. visų atliekų yra perdirbamos. Ambasadorius džiaugėsi, jog prie Alytaus regione mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbų prisideda ir dvi olandų įmonės, naudojančios naujausias technologijas.

Alytaus regiono savivaldybių merai padėkojo Alytaus regiono plėtros agentūros vadovui ir darbuotojams už efektyvų darbą. Tikimasi, kad sukurta atliekų tvarkymo sistema ir pastatyti įrenginiai sumažins susidarančių atliekų kiekį ir jų kenksmingumą, padidins antrinių žaliavų surinkimą ir jų paruošimą perdirbimui.

UAB „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius Alvydas Raguckas pažymėjo, kad kartu su konsorciumo partneriais Alytaus bendrove „Alkesta“ ir olandų įmone „Colubris Technologies B.V.“ vykdys mechaninio rūšiavimo įrenginių statybos darbus Takniškių kaime naujai statomoje mechaniškai rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų stotyje. Mechaniniais įrenginiais biologiškai skaidžios atliekos bus rūšiuojamos ir ruošiamos perdirbti sausuoju anaerobiniu fermentavimo būdu.

Biologinius atliekų apdorojimo įrenginius statys AB „Axis Industries“, vykdanti jungtinę veiklą su Waste Treatment Technologies B.V. Naujais biologiniais įrenginiais bus kaupiamos bei ruošiamos perdirbti biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių pažangiausiomis technologijomis bus galima išgauti biodujas ir jas panaudoti elektros gamybai.

Mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiais biologiškai skaidžios atliekos bus išskiriamos iš bendro atliekų srauto, perdirbamos bei panaudojamos energijai gaminti. Dėl to gerokai sumažės sąvartyne šalinamų atliekų kiekis.

UAB Alytaus regiono tvarkymo centras (ARATC) įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“. Projektas įgyvendinamas pagal ES struktūrinių fondų 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V-02-003 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – daugiau nei 49 mln. Lt.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir ARATC veiklą rasite www.aratc.lt.

Rasuolė Andrulienė
Direktorė
VšĮ Turizmo plėtros institutas
8 682 49 773
rasuole@tpi.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.