Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Tarpvyriausybinės komisijos susitikime aptartа Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimo plėtrа

2013-06-28

Vilniuje birželio 28 dieną vyko trečiasis Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvyriausybinės dvišalio bendradarbiavimo komisijos susitikimas, kuriam vadovavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Azerbaidžano mokesčių ministras Fazilis Mamedovas.

Posėdžio metu Lietuvos ir Azerbaidžano atstovai išreiškė abiejų šalių pasiryžimą toliau stiprinti ir plėtoti tarpusavio ryšius ir dvišalius santykius. Buvo akcentuotas svarbus jau ketvirtus metus dirbančios Tarpvyriausybinės dvišalio bendradarbiavimo komisijos vaidmuo plėtojant abipusiškai naudingą ekonominį bendradarbiavimą.

URM

 

 

Susitikime pasikeista informacija apie esamą ekonominę situaciją šalyse, ekonominę politiką bei priemones jai įgyvendinti. Posėdyje pažymėta, jog nors praėjusiais metais dvišalės prekybos apimtys išaugo 35,7 proc., lieka daug neišnaudotų galimybių prekybos ir investicijų srityse. Buvo sutarta dėl bendrų veiksmų rengiant verslo misijas, skatinant verslo kontaktus, nuspręsta dalintis informacija apie investicinius projektus bei eksporto galimybes.

Posėdžio dalyviai aptarė pasiektą pažangą įgyvendinant 2012 m. susitikime apibrėžtas bendradarbiavimo gaires. Buvo pažymėta, kad po paskutinio komisijos posėdžio Lietuva ir Azerbaidžanas pradėjo įgyvendinti du naujus ES Dvynių programos projektus radiacinės saugos ir turizmo plėtros srityse. Komisija sutarė toliau skatinti abiejų šalių institucijas ieškoti galimybių įgyvendinti naujus Dvynių projektus.

Susitikime apžvelgta pažanga plėtojant bendradarbiavimą žemės ūkio srityje, Lietuvos ir Azerbaidžano žemės ūkio ministerijų pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimas.

Posėdyje pažymėta, kad viena iš svarbiausių bendradarbiavimo sričių yra informacinės technologijos (IT). Lietuvos IT įmonės jau dabar sėkmingai pritaiko savo sprendimus Azerbaidžano finansų, mobilaus ryšio, mokslo tyrimų ir kituose sektoriuose. Sutarta remti abipuses pastangas inicijuoti bendrus IT projektus, ypač atsižvelgiant į tai, kad 2013 metai Azerbaidžane yra paskelbti informacinės visuomenės kūrimo metais ir šiam sektoriui skiriamas ypatingas dėmesys.

Azerbaidžanas pakviestas aktyviai įsitraukti į konteinerinio traukinio „Vikingas“ projektą. Šis Baltijos ir Juodąją jūrą sujungiantis traukinys yra patraukli galimybė greitai, patikimai ir nebrangiai eksportuoti Azerbaidžano prekes į Europą.

Kaip ypač sėkmingas išskirtas bendradarbiavimas mokslo srityje, pažymėta tiesioginio abiejų šalių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo svarba. 2012–2013 mokslo metais Lietuvos universitetuose studijavo net 102 studentai iš Azerbaidžano.

Komisijos posėdyje dalyvavo Ūkio, Energetikos, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Kultūros, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio turizmo departamento, Muitinės departamento, AB „Lietuvos geležinkeliai“, „Klaipėdos nafta“, asociacijos „Infobalt“ atstovai.

Tai jau trečiasis Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvyriausybinės dvišalio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Pirmasis vyko 2010 m. gegužės 26 d. Vilniuje, antrasis – 2012 m. balandžio 2 d. Azerbaidžano sostinėje Baku.

Azerbaidžano delegacijos apsilankymo metu L. Linkevičius su Azerbaidžano mokesčių ministru F. Mamedovu taip pat susitiko atskiram pokalbiui, kuriame aptartos aktualios dvišalio bendradarbiavimo temos.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.