Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Paskelbtos daugiausiai mokesčių I-ąjį š. m. ketvirtį sumokėjusios įmonės

2013-04-23

VMI interneto svetainėje skelbiami ir laiku mokestines prievoles vykdantys mokėtojai, ir nepareigingos įmonės

2013 m. balandžio 23 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad institucijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt paskelbti sąrašai įmonių, kurios I-ąjį š. m. ketvirtį sumokėjo daugiausia mokesčių į VMI sąskaitą (Apie VMI -> Paslaugos -> Informacijos rinkmenos -> Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai). Šiame skyriuje skelbiamos ir įmonės, kurios sumokėjo daugiausiai mokesčių 2012 metais (http://www.vmi.lt/cms/daugiausiai-i-vmi-saskaita-sumokantys-mokesciu-moketojai).

VMI pažymi, kad paskelbtas sąrašas - tai sąrašas juridinių asmenų (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie 2013 metų I ketvirtį į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas. „TOP 50“ - tai sąrašai juridinių asmenų (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie I-ąjį š. m. ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų vykdomos ekonominės veiklos sekcijoje ar skyriuje, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.

VMI akcentuoja, kad pagal paskelbtą sąrašą ne visai korektiška būtų vertinti, ar mokesčių mokėtojas yra sąžiningas ir laiku vykdo visas savo mokestines prievoles. Kiekvienas verslo subjektas pats pasirenka savo veiklos modelį, įstatymų numatytą leidžiamą apmokestinimo tvarką, o Mokesčių inspekcija prižiūri, kad tas modelis atitiktų mokesčių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus. Paskelbtas sąrašas leidžia visuomenei susipažinti, koks yra daugiausiai sumokančių įmonių indėlis į šalies biudžetą, vertinti, analizuoti bei lyginti mokėtojus pagal viešai prieinamus duomenis. Mokesčių inspekcija, savo ruožtu, disponuoja kur kas platesne informacija apie kiekvieną mokesčių mokėtoją bei, naudodamasi jai suteiktais instrumentais, siekia užtikrinti, kad kiekvienas mokesčių mokėtojas savo prievoles vykdytų sąžiningai ir laiku. VMI apie mokesčių mokėtojus skelbia ir atskleidžia tiek informacijos, kiek leidžiama pagal Mokesčių administravimo įstatymą bei kitus teisės aktus.

VMI interneto svetainės skyriuje „Informacijos rinkmenos“ (http://www.vmi.lt/cms/vmi-informacijos-rinkmenos) galima rasti ir sąrašus įmonių, kurios laiku vykdo savo mokestines prievoles – laiku teikia PVM, akcizo deklaracijas ir laiku sumoka mokesčius. Taip pat šiame skyriuje viešinami ir nepareigingi mokesčių mokėtojai: asmenys, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais; asmenys, nevykdantys mokesčių administratoriaus nurodymų; juridiniai asmenys, nepateikę laiku arba pateikę su klaidomis tam tikros formos deklaracijas, dėl kurių gyventojams nebuvo įmanoma korektiškai suformuoti preliminariųjų GPM deklaracijų.

VMI primena, kad savo veikloje taiko pagrindinį mokesčių nemokėjimo rizikos minimizavimo priemonių parinkimo skirtingai besielgiantiems mokesčių mokėtojams principą – sąžiningiems mokesčių mokėtojams stengiamasi padėti juos informuojant ir konsultuojant, o mokesčių mokėtojams, vengiantiems mokėti mokesčius, taikomos kontrolės priemonės, atliekama tokių mokesčių mokėtojų stebėsena. VMI supranta, kad tyčia sukčiaujančių mokesčių mokėtojų elgsenai pasirinktos komunikacinės priemonės gal ir neturės jokios įtakos, bet tiems mokesčių mokėtojams, kurie moka mokesčius, padės apsispręsti, į kuriuos sąrašus norėtų patekti.  

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Darius Buta, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

tel.: +370 5 2687 513, +370 615 46180, faks.: +370 5 2125 611, el. p.: d.buta@vmi.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.