Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

UAB „BIOVELA“ aktyviai naudojasi ES parama

2013-04-08

UAB „BIOVELA“ įgyvendino projektą „UAB „BIOVELA“ užsienio partnerių paieška ir eksporto plėtra“ Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-136“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vertė 351.243,77 litų. Paramos intensyvumas 55 procentai, t.y. UAB „BIOVELA“ nuosavomis lėšomis prisidėjo 218.754,26 litų. Projektu siekiama skatinti aktyvią įmonės užsienio partnerių paiešką ir sudaryti sąlygas pardavimų užsienio rinkose didinimui. Eksporto pajamų padidėjimas leis įmonei didinti savo produktyvumą, tapti mažiau priklausoma nuo vietinės rinkos. Siekiant padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir žinomumą, projekto metu dalyvauta tarptautinėse parodose – GULFOOD DUBAI (JAE), PRODEXPO MOSCOW (Rusija). Parengtas reklaminis įmonės produkcijos katalogas, tarptautinėse parodose pristatyta įmonė ir jos gaminama produkcija (mėsos gaminiai), siekiant sudominti potencialius naujus užsienio partnerius ir įsitvirtinti naujose užsienio rinkose bei sudaryti sąlygas esamų rinkų plėtrai. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidėjo prie įmonės bei su ją susijusių įmonių sukuriamos pridėtinės vertės, padidėjo gaminamos produkcijos eksporto apimtys, įmonės konkurencingumas.

Giedrius Greblikas
Rinkodaros skyriaus projekto vadovas
UAB „BIOVELA“
+370 685 77334
giedrius.greblikas@biovela.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.