Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Paskirta nauja komercijos atašė Azerbaidžano Respublikoje ir Turkmėnistanui

2011-03-21

Kovo 21 d. Aneta Kacėnaitė pradėjo eiti komercijos atašė Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Azerbaidžano Respublikoje ir Turkmėnistanui pareigas.

„Labai svarbu, kad Lietuva palaikytų glaudžius ryšius su šiomis šalimis, nes jų rinka labai patraukli Lietuvos verslininkams. Turime tinkamai išnaudoti šalių bendradarbiavimą, todėl sieksiu, kad Lietuvos ir Azerbaidžano bei Turkmėnistano bendradarbiavimas būtų dar glaudesnis, o ekonominiai šalių mainai išnaudojami visapusiškai", - sako Aneta Kacėnaitė.

A. Kacėnaitė yra dirbusi vyriausiąja projektų vadove VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva", kur buvo atsakinga už verslo misijų, parodų organizavimą, verslo partnerių paiešką ir ryšių plėtojimą su užsienių šalių asocijuotomis struktūromis, ambasadomis, atstovybėmis. Taip pat ji dirbo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriuje vyriausiąja specialiste, įmonėje „OnninenLit" kreditų vadybininke.

A. Kacėnaitė studijavo Vilniaus universitete ir gavo tarptautinio verslo diplomą, vėliau įgijo Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.

Komercijos atašė pareigybė Azerbaidžano Respublikoje ir Turkmėnistanui buvo įsteigta 2010 metų rudenį. Lietuvai šios rinkos yra aktualios ir pastaruoju metu itin vilioja Lietuvos įmones.

2011 m. sausio mėn., palyginti su atitinkamais 2010 m. duomenimis, prekių apyvarta tarp Lietuvos ir Azerbaidžano padidėjo 92,6 proc., eksportas padidėjo 72,9 proc., o importas - 3,9 karto. 2010 m. į Azerbaidžaną daugiausia eksportuota mechaninių įrenginių, medienos ir jos dirbinių, o importuota plastiko ir kaučiuko bei jų dirbinių, paruoštų maisto produktų ir gėrimų, metalų, dirbtinės bižuterijos.

2011 m. sausio mėn. prekių apyvarta tarp Lietuvos ir Turkmėnistano, palyginti su 2010 m. to paties mėnesio duomenimis, sumažėjo 38,3 proc., eksportas sumažėjo 45,2 proc., o importas padidėjo 42,5 proc. Praėjusiais metais į Turkmėnistaną daugiausia eksportuota transporto priemonių, mašinų ir mechaninių įrenginių, mineralinių produktų, o iš šios šalies importuota tekstilės medžiagų ir tekstilės dirbinių.

Pagal Lietuvos Respublikos užsienio prekybos apyvartą 2011 m. sausio mėn. Azerbaidžanas buvo 43 vietoje, pagal eksportą - 33, pagal importą - 59 vietoje. Turkmėnistanas analogiškai buvo 62, 47 ir 77 vietoje.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.