Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Jono Garbaravičiaus pareiškimas dėl melagingų K.Petraičio teiginių

2013-01-24

Reaguodamas į toliau prieš mane tęsiamą šmeižto kampaniją ir piliečio K.Petraičio melagingą informaciją, paskelbtą dienraštyje "Lietuvos rytas", verslo dienraštyje "Verslo žinios" ir TV3 žinių laidoje, pareiškiu, kad su K.Petraičiu nesu įkūręs nei įmonės UAB "Creditum", nei jokios kitos įmonės. Taip pat atsakingai pareiškiu, kad niekada nieko nesu papirkęs ar nurodęs papirkti, ir visi K.Petraičio man viešai metami kaltinimai yra melas.

Man nėra žinoma apie jokius su manimi susijusius tyrimus dėl antivalstybinės veiklos. Todėl stebina, kad apie tokius tyrimus "žino" ir viešai kalba K.Petraitis.

Nors skolų išieškojimu užsiimantis K.Petraitis dedasi išmanantis Lietuvos energetikos ūkį bei komentuoja AB "Lietuvos energija" sprendimų priėmimo tvarką, noriu pabrėžti, kad man dirbant AB "Lietuvos energija", sprendimus dėl elektros pardavimo priimdavau ne aš, o šios įmonės akcininkė LR ūkio ministerija, jos valdyba bei generalinis direktorius.

K.Petraičio melas kenkia mano reputacijai, todėl savo garbę ir orumą ginsiu visomis Lietuvos įstatymuose numatytomis priemonėmis.Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.