Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

"Toksika" pasitelks nepriklausomą ekspertą, parengsiantį sąlygas naujiems statytojams

2012-07-04

UAB "Toksika", perimanti pavojingų atliekų deginimo įrenginį Šiaulių rajone ir nušalinusi įrenginio statytojus - UAB "Senovė" ir Italijos bendrovė "Hafner Srl", rengia apklausą nepriklausomam ekspertui atrinkti.

"Perėmę iš statytojų įrenginį, kuris neatitinka jam keliamų techninių ir aplinkosaugos reikalavimų, norime atlikti išsamią jo ekspertizę ir, remiantis ja, parengti technines projektavimo sąlygas naujiems rangovams. Tam ketiname pasitelkti nepriklausomą išorinį specialistą, kuris galės kvalifikuotai įvertinti visus esamus trūkumus bei naujiems įrenginio statytojams nurodyti, kokius įrenginio defektus jiems reikės taisyti. Ekspertui pateiksime ir visas ligšiol atliktų ekspertizių išvadas, į kurias taip pat bus atsižvelgta. Parengtos techninės projektavimo sąlygos leis mums skelbti konkursą naujam rangovui", - sakė UAB "Toksika" generalinis direktorius Žilvinas Čenkus.

Pasak jo, tikimasi, kad apklausoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio ekspertai.

Ž.Čenkaus teigimu, turėdama išsamią informaciją apie deginimo įrenginio trūkumus, UAB "Toksika" konkurso būdu atkrinks naują statytoją, kuris privalės pašalinti defektus, atlikti įrenginio bandymus, įrodyti, kad įrenginys atitinka aplinkosaugos reikalavimus, ir atiduoti atliekų deginimo bendrovę saugiai eksploatacijai.

Įmonės vadovas teigia, kad deginimo įrenginys bus pradėtas eksploatuoti tik tuomet, kai atitiks visus aplinkosauginius reikalavimus.

UAB "Toksika" pavojingų atliekų deginimo įrenginys pagal pajėgumus galės deginti mūsų šalyje susidarančias pavojingas atliekas. Statybų sutarties vertė – 87 milijonai litų. Deginimo įrenginio statyba finansuojama ES, biudžeto ir pačios įmonės lėšomis.

Žilvinas Čenkus
UAB „Toksika“ generalinis direktorius
(85) 2040126 , (85) 2505302, z.cenkus@toksika.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.