Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Lietuvos įmonės Azerbaidžane vystys e. valdžios projektus

2012-04-16

Balandžio pradžioje Tarpvyriausybinė Azerbaidžano ir Lietuvos komisija pasirašė bendradarbiavimo informacinių ir ryšių technologijų (IRT), energetikos ir turizmo srityse protokolą. Susitikimo metu buvo pabrėžta bendradarbiavimo IRT srityje svarba. Informatikos projektų diegimui Azerbaidžano vyriausybė dabar yra numačiusi daugiau nei milijardą eurų.
Lietuvos ir Azerbaidžano pusės susitarė dėl e. valdžios ir e. parašo sistemų diegimo. E. valdžios projektų įgyvendinimas - vienas iš tikslingų Azerbaidžano IRT sektoriaus plėtros žingsnių.
Tarpvyriausybinės komisijos posėdyje pirmininkavo Azerbaidžano mokesčių ministras Fazilis Mamedovas, Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis, dalyvavo įvairių ministerijų, IT įmonių asociacijos "INFOBALT", kitų įstaigų atstovai.
"Bendradarbiavimas su Azerbaidžano rinka yra plėtojamas labai laiku, nes ši šalis turi didelį IT paslaugų ir produktų importo poreikį. Beje, Lietuvos įmonės Azerbaidžano rinkoje nebus naujokės. Čia jos jau parduoda savo paslaugas ir produktus bankininkystės, mobilaus ryšio, mokslo tyrimų ir kituose sektoriuose, kartu su vokiečiais ir olandais vysto geoinformacinės sistemos projektus", - pasakojo Boleta Senkienė, asociacijos "INFOBALT" eksporto ir investicijų vadovė.
Nuo 2009 metų Azerbaidžane veiklą vysto ir viename iš didžiausių komercijos bankų informacinę sistemą diegia Lietuvos bendrovė "Forbis". Įmonės komercijos direktoriaus Šarūno Mačiulio teigimu, bendra Azerbaidžano ir Lietuvos istorinė patirtis, kalbos barjero nebuvimas suteikia puikų pagrindą šalių bendradarbiavimui. "Esame sudarę didelės apimties sandorį ir toliau plėtojame savo programos pristatymą Azerbaidžano bankams. Džiugu pabrėžti, kad Lietuvos verslui Azerbaidžane sudarytos palankios politinės sąlygos. Šilta draugiška atmosfera vyrauja ne tik politiniuose, bet ir tarpasmeniniuose santykiuose, todėl Lietuvos verslininkai, turėdami tokį komercinį ir socialinį pranašumą, gali realizuoti savo ambicijas Azerbaidžano rinkoje", - sakė Š. Mačiulis.
Šalių bendradarbiavimo galimybes žadama dar labiau išplėsti šį rudenį, kai "INFOBALT" dalyvaus Azerbaidžano sostinėje 16 metų iš eilės vykstančioje tarptautinėje telekomunikacijų ir informacinių technologijų parodoje "BakuTel".
Pranešimo žiniasklaidai versiją su papildoma informacija ir kitų naujienų archyvu galite rasti čia. "Nova media" užtikrina nuorodos saugumą. Nuoroda veda į "Nova media" elektroninių pranešimų sistemą.

Lina Venskaitytė
Ryšių su visuomene agentūra "Nova media"
Tel. +370 614 17885
El. paštas lina.venskaityte@novamedia.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.