Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

"Snoro" klientams neleidžiama padengti paskolų, bet delspinigiai ir palūkanos - skaičiuojami

2012-03-12

"Bankrutuojančio "Snoro" klientai, pasiėmę iš šio banko paskolas, susidūrė su dar viena problema: nors sąskaitose pinigų yra, jais bankas ne tik neleidžia padengti skolų, jų negrąžina, bet ir toliau skaičiuoja palūkanas, o kurį laiką skaičiavo ir delspinigius. Teisininkai sako, kad tokie banko veiksmai yra neteisėti ir ragina nukentėjusius kreiptis į teismą.

Manoma, kad tokių banko klientų gali būti apie pusantro tūkstančio.

Vienas iš nukentėjusiųjų - šiaulietis Donatas Butkus - iš banko "Snoras" pasiėmė 16 tūkst. litų paskolą. Praeitų metų pabaigoje jis ketino padengti skolos likutį - daugiau nei 12 tūkst. litų. Paskolos sutartyje su banku tokia galimybė - grąžinti paskolą anksčiau termino - buvo numatyta.

Reikiamą pinigų sumą D. Butkus įnešė į savo sąskaitą banke "Snoras", tačiau padengti ja savo skolos likučio nebespėjo - bankas buvo nacionalizuotas, o netrukus - pradėta bankroto procedūra ir pinigai įšaldyti.

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo įstatymų pataisos, leidžiančios banko bankroto procedūros metu nuskaitymus nuo kliento sąskaitos padengiant paskolą.

Šiaulietis bankui pateikė prašymą padengti sąskaitoje esančiais pinigais skolos likutį, tačiau bankas, plačiau nepaaiškindamas savo sprendimo, atsisakė tai padaryti.

"Apmaudžiausia, kad mano pinigams esant įšaldytiems, bankas toliau skaičiuoja palūkanas, kurių aš nemokėčiau, jei man leistų iš karto grąžinti likusią skolos dalį. Bankas taip pat kurį laiką skaičiavo ir delspinigius - už tai, kad laiku nemokėjau sutartyje numatytų įmokų grąžinant paskolą. Nors aš to tiesiog negalėjau padaryti... Esant tokiai situacijai, peršasi prielaida, kad taip yra daroma specialiai - bankui naudinga gauti daugiau pajamų. Mano žiniomis tokių klientų kaip aš yra apie pusantro tūkstančio", - teigė D. Butkus.

Bendrovės "Teisinių paslaugų grupė" direktorė Karolina Charlampova sako, kad tokie banko veiksmai yra neteisėti ir banko klientas turi teisę kreiptis į teismą dėl pinigų išmokėjimo. Bankas taip pat turėtų neskaičiuoti delspinigių nuo nepadengtos skolos dalies.

"Šiuo atveju, siekiant apginti asmens teises, reikėtų pateikti ieškinį Vilniaus apygardos teismui, su prašymu atlyginti žalą, kurią ieškovas patyrė dėl neteisėtų BUAB "Snoro" bankas veiksmų. Šioje situacijoje buvo pažeistas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 9 str. 1 d. - atsisakyta išmokėti draudiminę suma. Taip pat bankas, pažeisdamas LR bankų įstatymo 85 str. 4 d., ieškovo prašymu nenuskaitė iš atsiskaitomosios sąskaitos pinigų paskolai padengti.

Atsižvelgiant į tai, kad bankas netinkamai vykdė įstatymų numatytas pareigas, neatsižvelgė į ieškovo prašymus, o taip pat nesudarė galimybės laiku sumokėti banko paskolą, delspinigiai už šį laikotarpį neturėtų būti skaičiuojami", - sako K. Charlampova.

Pasak jos, padedant kvalifikuotam teisininkui šią problemą būtų galima gana greitai išspręsti.

"Anksčiau esame padėję su panašiomis problemomis susidūrusiems žmonėms. Jei nėra kokių nors papildomų aplinkybių, šioje situacijoje tikrai galima tikėtis ieškovui palankaus teismo sprendimo, nes banko pažeidimai - akivaizdūs", - teigia bendrovės "Teisinių paslaugų grupė" direktorė Karolina Charlampova.

Daugiau informacijos: UAB "Teisinių paslaugų grupė" direktorė Karolina Charlampova, tel. 8 655 76885, el. p. info@tpg.lt
Donatas Butkus, mob. tel. 8 652 05521

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.