Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Lietuvos ambasada padeda supažindinti Nyderlandų akademinę bendruomenę su verslo aplinka šalyje

2012-02-24

Lietuvos ambasadorius Nyderlanduose Vaidotas Verba vasario 23 dieną skaitė įvadinę paskaitą apie Lietuvą, jos ekonominę padėtį ir laimėjimus Groningeno miesto Tarptautinės verslo mokyklos studentams, kurie pasirinko Lietuvą kaip pirmąją valstybę iš Šiaurės ir Rytų Europos regiono naujam verslo plėtros projektui įgyvendinti.

Anot ambasadoriaus, bendradarbiavimas su Vakarų Europos verslo struktūromis suteikia Lietuvos verslui galimybę tobulėti ir įgyti reikiamos patirties, surasti naujų nišų verslo plėtrai ir pasisemti naudingų minčių. V.Verba sakė, kad Lietuva, kuriai Nyderlandai yra vienas svarbiausių užsienio prekybos partnerių Europos Sąjungoje, yra palanki dirva naujam akademikų ir verslo sumanymui įgyvendinti.

Tarptautinė verslo mokykla yra taikomųjų mokslų Groningeno Hanzos universiteto padalinys. Šis universitetas, bendradarbiaudamas su šiaurės Nyderlandų žemių asociacija „Nordconnect", inicijuoja naują tarptautinį projektą „Intense" - Tarptautinę tinklinę priemonę verslui Šiaurės Europoje skatinti (International Network Tool in the European North to Support Enterprises).

Projekto tikslas - apjungti mokslo įstaigų, privačių įmonių ir valstybės institucijų pastangas plėtoti olandiškų įmonių ryšius su Baltijos jūros regiono valstybių įmonėmis ir plėsti jų veiklą šiame regione.

Projektas numato, kad Hanzos universiteto magistrantūros studentai, bendradarbiaudami su viena iš šalių partnerių aukštąja mokykla, parengs pasirinktos šalies rinkos analizę. Ji ruošiama konkrečioms plėtra į Šiaurės ar Rytų Europos valstybes suinteresuotoms Nyderlandų įmonėms. Jas per kasmetinį seminarą-mugę padeda surasti Šiaurės Nyderlandų prekybos rūmai.

Hanzos universitetas, kuriame šiuo metu studijuoja daugiau kaip 40 tautybių studentai, siunčia studentus į Nyderlandų ambasadą pasirinktoje šalyje , padėsiančius užtikrinti visų projekto dalyvių ir ypač bendrovių sklandų bendradarbiavimą.

Dėl ilgamečių Lietuvos ambasados Nyderlanduose ir Hanzos universiteto ryšių, Lietuva pasirinkta kaip pirmoji valstybė šio projekto įgyvendinimui. Projekto pradžia - šių metų rugsėjis. Lietuvos ambasada bendradarbiaus su universitetu, siekdama padėti sėkmingai įgyvendinti projektą „Intense".


J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 2451, 236 2445; faks. (+370 5) 236 2446; el. p. media@urm.lt

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.