Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Dėl UAB 'ITALIANA LT" taikytos 10 000 Lt baudos už pažeidimus

2012-02-13

2012 m. vasario 13 d. (Vilnius) UAB „ITALIANA LT" taikyta 10 000 Lt bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6, 11 p. pažeidimus.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2011 m. spalio 6 d. UAB „ITALIANA LT" atžvilgiu priėmė nutarimą taikyti 10 000 Lt baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6, 11 p. pažeidimus.
Departamento surinkta medžiaga buvo nustatyta, kad UAB „ITALIANA LT" gaminamo putojančio vyno „Italiana Prestige" dienraščio „Lietuvos rytas" savaitiniame žurnale „Stilius" pateikė draudžiamą alkoholio reklamą. Minėto dienraščio savaitiniame žurnale „Stilius" pateiktoje reklamoje pavaizduotas alkoholinio gėrimo butelio vaizdas ir reklaminis užrašas „Atlaisvink korsetą", siejantis alkoholinio gėrimo vartojimą su fizinės būklės ir psichinės veiklos pagerėjimu, pateikiantis neteisingą ir klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 6, 11 p. Lietuvos Respublikoje draudžia visų formų alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, su psichinės veiklos pagerėjimu, pateikiančią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.
UAB „ITALIANA LT" Departamento priimtą nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2012 m. sausio 30 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1285562/2012 Vilniaus apygardos administracinis teismas įmonės skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad Departamentas teisingai nustatė, kad savaitiniame žurnale įmonės pateiktos alkoholinio gėrimo putojančio vyno „Italiana Prestige" reklamos visas turinys (vaizdai, užrašas ir kt.) sieja alkoholinių gėrimų vartojimą su psichinės veiklos ir fizinės būklės pagerėjimu, teigiamais pojūčiais, taip formuojant palankų požiūrį į alkoholį. Taip pat Teismas konstatavo, kad teiginiai, leidžiantys suprasti, kad alkoholio vartojimas turi minėtą teigiamą poveikį žmogaus savijautai, fizinei būklei, yra vertintini kaip klaidinanti reklama minėtų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų prasme.
Įmonei nėra pasibaigęs pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo terminas.
Vaida Liutkutė
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8-5) 266 80 92, mob. 8-608 90763
el. paštas: vaida.liutkute@ntakd.lt
www.ntakd.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.