Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Lietuvai pasirengti pirmininkauti ES Tarybai padės užsienio ekspertai

2012-01-24

Iš Slovėnijos ir Prancūzijos atvykę ekspertai praėjusią savaitę pradėjo valstybės tarnautojų mokymų, padėsiančių pasiruošti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Taryboje ir gerinti Lietuvos interesų atstovavimą ES bendrijoje, ciklą. Mokymus vykdo konkurso būdu atrinkti tiekėjai: pirmininkavimo ES mokymų srityje besispecializuojanti, aukšto rango Prancūzijos politikus ruošianti mokymo įstaiga Ecole Nationale d'Administration (ENA), VšĮ "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai" (ESTEP) ir Vilniaus universitetas (VU).

"Suplanuotas 184 mokymų sesijas ves lektoriai iš Prancūzijos, Čekijos, Slovėnijos, Vengrijos, Švedijos ir kitų ES Taryboje jau pirmininkavusių valstybių. Lietuvos atstovai perims patirtį tiek iš mažų, tiek iš didžiųjų ES narių, susipažins su įvairiais pirmininkavimo, interesų atstovavimo ir derinimo aspektais", – teigė ENA tarptautinių reikalų ir pasiūlymų skyriaus vadovas Emmanuel Vergne.

Mokymai organizuojami vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą "Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas". Mokymų metu įgytos žinios bei įgūdžiai svarbūs ne tik pirmininkavimo laikotarpiu, tačiau ir nuolatos atstovaujant Lietuvos interesams ES bendrijoje.

"Lietuva – palyginti nauja ES narė. Tad nemažai daliai darbuotojų trūksta specifinių žinių, įgūdžių. Tiek pasirengimas pirmininkavimui, tiek pats pirmininkavimas valstybės tarnautojams suteikia galimybę kelti kvalifikaciją ir geriau atstovauti Lietuvos interesams ateityje, – teigė Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo ES Tarybai departamento Planavimo ir koordinavimo skyriaus vedėja Neringa Čiakienė, – pasirengimui pirmininkauti skirti mokymai padės sustiprinti Lietuvos administracinį aparatą."

Per mokymų ciklą aukšto rango valstybės tarnautojams ir politikams, Lietuvos interesams ES iš Vilniaus ir iš Lietuvos nuolatinės atstovybės ES atstovaujantiems valstybės tarnautojams bus suteikiamos žinios apie sprendimų priėmimo ES institucijose specifiką, ugdomi gebėjimai viešai pasisakyti, dalyvauti debatuose, vesti dvišales ir daugiašales derybas, veikti daugiakultūrėje aplinkoje, įvertinti Europos Komisijos pasiūlymo poveikį Lietuvai, įžvelgti kitų institucijų, socialinių ekonominių partnerių interesus ir juos suderinti. Taip pat bus ugdomi gebėjimai rengti įvairių tipų dokumentus ES reikalų srityje, pristatyti ES teisės akto projekto esmę vadovybei ir kitoms institucijoms, interesų grupėms, įžvelgti jų interesus ir pasiekti kompromisą.

Pasak ENA atstovės Laure Delcour, patirtis rodo, kad pirmininkavimas ES Taryboje suteikia valstybei galimybę sustiprinti savo pozicijas ir pagerinti įvaizdį ES, tačiau kartu šaliai tenka ir didelė atsakomybė.

"Lietuvos atstovų laukia trigubas išbandymas: teks parodyti tiek politinius, tiek administracinius, tiek logistinius gebėjimus, – teigė L. Delcaur, – siekiant įveikti šiuos iššūkius, svarbu tinkamai pasirengti – reikia sutelkti pastangas ne tikreikalingoms žinioms įsisavinti, bet ir tobulinti praktinius įgūdžius, gebėjimus. Todėl mokymų programoje numatytos diskusijos, atvejų analizės, įvairios simuliacijos – dalyviai turės spręsti realias problemas, su kuriomis susiduria pirmininkaujančių valstybių atstovai."

Besirengiant pirmininkavimui bus apmokyta apie 1400 valstybės tarnautojų. Vidutiniškai vienam dalyviui per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį teks 15 dienų skirtingų modulių mokymų.

Projektas "Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas" vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtos programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VP1-4.1-VRM-02-V "Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse". Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba, Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) ir valstybės tarnautojų mokymo centras "DAINAVA". Daugiau informacijos - http://espirmininkavimas.urm.lt

Alina Mirošnikova
UAB "Gravitas Partners"
alina@gravitas.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.