Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Seimo narių grupės pranešimas: ar pačių konservatorių veiksmai nekelia grėsmės Lietuvos valstybės konstitucinei santvarkai

2012-01-19

Seimo narių grupė, reaguodama į Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kreipimąsi į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą dėl opozicijos veiklos ištyrimo inicijuojant Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų priežiūros efektyvumo ir situacijos bankrutuojančioje akcinėje bendrovėje banke "Snoras" išsiaiškinimo, kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą bei tą patį Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą siekdami išsiaiškinti, ar konservatorių veikla ribojant parlamentinę kontrolę nekelia grėsmės Lietuvos valstybės konstitucinei santvarkai.

Parlamentarai savo kreipimesi tvirtina, kad pastaruoju metu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ir partijos atstovai viešai pradėjo teigti, kad Seimo narių, jų grupių teisėtų konstitucinių teisių realizavimas kelia realią grėsmę Lietuvos ekonominei santvarkai, nacionaliniam saugumui. Tokią poziciją Seimo nariai grindžia konservatorių seniūno Jurgio Razmos samprotavimais, kad "iniciatyva steigti komisiją kelia grėsmę Lietuvos bankinės sistemos stabilumui ir saugumui. Siūlome šio nutarimo projekto svarstymą išbraukti iš darbotvarkės, o pačią iniciatyvą pavesti apsvarstyti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, aiškinantis tokios iniciatyvos atsiradimo aplinkybes".

Parlamentarus papiktino nihilistinis šios politinės partijos požiūris į konstitucines vertybes ir konstitucinę santvarką, šokiruojantys konservatorių atstovų pasisakymai Konstitucinio Teismo, jo sprendimų atžvilgiu.

"Atsižvelgdami į principinę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir partijos poziciją, jog konstitucinių teisių realizavimas kelia realią grėsmę "nacionaliniam saugumui" bei konstatuojant, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją ir partiją imasi konkrečių veiksmų trukdant realizuoti parlamentinę kontrolę, konstitucines Seimo narių teises, mes kreipiamės į Valstybės saugumo departamentą bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kad būtų išsiaiškinta, ar pastarojo meto Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir partijos vieši pasisakymai ir veiksmai neturi galimų sąsajų su nacionalinio saugumo grėsmėmis bei ar politinė partija, kurios vadovai viešai menkina Konstitucijos vertybes, ragina atsisakyti esminio parlamentinės valstybės principo – parlamentinės kontrolės – nekelia grėsmės Lietuvos Respublikos demokratinei santvarkai," – kreipimesi dėsto parlamentarai.

Kreipimąsi pasirašę Seimo nariai:

Petras Gražulis
Mindaugas Bastys
Justinas Karosas
Stanislovas Giedraitis
Vytenis Povilas Andriukaitis
Žilvinas Šilgalis
Irena Šiaulienė

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.