Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Smulkieji "Snoro" kreditoriai: naudingiausia būtų, jei bankrotą administruotų lietuviai

2011-12-16

Grupė smulkiųjų banko „Snoras" kreditorių reiškia abejones dėl dabartinio bankroto administratoriaus Neil Cooper tinkamumo ir jo paskyrimą ketina apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

Smulkiesiems banko „Snoras" kreditoriams abejonių sukėlė LR ūkio ministro Rimanto Žyliaus įsakymas, kuriuo buvo įteisinta galimybė ES valstybių narių piliečiams teikti bankroto administravimo paslaugas Lietuvoje. Tokią galimybę numatantis LR įmonių bankroto įstatymo projektas jau kelis metus svarstomas Seime ir Vyriausybėje, tačiau iki šiol nėra priimtas. Kreditorių nuomone, ūkio ministras priimdamas poįstatyminį aktą įsibrovė į įstatymų leidėjo teisėkūros sritį, nes tokio turinio teisinis reguliavimas negali būti nustatomas poįstatyminiu LR ūkio ministro įsakymo lygio teisės aktu.

„Labai keistai atrodo, kai šiuo metu Seime yra svarstomas LR įmonių bankroto įstatymo projektas, o likus vos porai dienų iki teismo posėdžio, ūkio ministras staiga priima įsakymą, kuriuo atveria kelią Lietuvoje teikti bankroto administravimo paslaugas p. Neil Cooper. Kyla klausimas - kam iš viso buvo reikalinga kelis metus Seime svarstyti įstatymo projektą, jeigu įstatymo projekte numatytus klausimus gali sureguliuoti ūkio ministro įsakymas?" - teigia smulkiųjų kreditorių grupės atstovas Tomas Svidinskas.

Kreditorių grupės atstovo teigimu, paskirti Lietuvoje veikiantį bankroto administratorių būtų naudingiau ir iš ekonominės pusės.

„Natūralu, kad dabartinis administratorius bus priverstas pirkti vertimo paslaugas. Jis taip pat neišvengiamai turės pirkti ir teisines bei konsultacines paslaugas iš trečiųjų šalių. Mūsų nuomone, šiuo atveju bus renkamasi iš užsienyje registruotų kompanijų, kurių paslaugos yra ženkliai brangesnės nei Lietuvos kompanijų. Tad akivaizdu, kad šiuo atveju bankroto administravimo kaštai taptų ženkliai didesni, nei pasirinkus Lietuvoje veikiantį administratorių. Kreditorių interesas yra atgauti kuo didesnę dalį iš turimo banko turto", - teigė T. Svidinskas.

Jis priduria, kad jei dabartinis administratorius nuspręstų pirkti trečiųjų šalių paslaugas užsienyje, Lietuva prarastų pajamas iš nesumokėtų mokesčių, kurie - priešingai - pakliūtų į biudžetą, perkant paslaugas iš Lietuvoje registruotų įmonių.

Smulkiųjų kreditorių grupės įsitikinimu, bankroto administravimą teisingiausiai būtų patikėti Lietuvoje veikiančiam bankroto administratoriui, įrodžiusiam gebėjimą tinkamai atstovauti įmonės ir jos kreditorių interesams.

Smulkiųjų ir vidutinių banko „Snoras" kreditorių grupę sudaro įmonės ir fiziniai asmenys.

Daugiau informacijos:
Tomas Svidinskas
Tel.: +37065911711
El. paštas: tomas@svidinskas.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.