Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Seimo Pirmininkė užregistravo rezoliuciją, kuria bandoma išsiaiškinti po 2011 rugsėjo 1 dienos iš banko "Snoras" indėlius atsiėmusius Seimo narius

2011-12-01

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas užregistravo Seimo rezoliuciją, kuria prašoma AB "Snoras" administratoriaus nurodyti šios kadencijos Seimo narius, atsiėmusius banke "Snoras" laikytus indėlius po 2011 m. rugsėjo 1 d.

Šios rezoliucijos svarstymą Seimo Pirmininkė įtraukė į antradienio Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Rezoliucijoje rašoma:

"Seimas, reaguodamas į Seime ir visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją apie tai, jog kai kurie Seimo nariai, galimai iš anksto žinoję viešai neskelbtą informaciją apie AB bankas "Snoras" finansinę būklę ir planuojamą AB bankas "Snoras" veiklos sustabdymą, atsiėmė AB banke "Snoras" laikytus indėlius; atsižvelgdamas į tai, kad nepatvirtinta ar nepaneigta viešai paskelbta informacija kelia visuomenei pagrįstų abejonių dėl galimo asmenų lygiateisiškumo ir valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principų pažeidimo, griauna žmonių pasitikėjimą valstybės valdžios institucijomis, daro žalą Lietuvos Respublikos Seimo, kaip Tautos atstovybės, reputacijai; pažymėdamas, kad Seimo nariai viešajame gyvenime turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teisės aktais, veikti tik valstybės ir visuomenės labui, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą informaciją naudoti tik pareigoms atlikti ir atsakyti bei atsiskaityti už savo elgesį visuomenei prašo AB banko "Snoras" administratorių pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijai informaciją ir nurodyti, kurie šios kadencijos (2008–2012 metų) Lietuvos Respublikos Seimo nariai iki Lietuvos banko sprendimo paskelbti AB bankas "Snoras" nemokiu ir sustabdyti jo veiklą, po 2011 m. rugsėjo 1 d. atsiėmė AB bankas "Snoras" laikytus indėlius".

Seimo Pirmininkės sekretoriatas
Seimo Pirmininkės vyresnysis patarėjas Dalius Stancikas, tel.: (8 5) 239 6362, 8 698 42 237

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.