Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Lietuvos bankas atšaukė AB banko SNORAS veiklos licenciją, kreipsis į teismą dėl bankroto

2011-11-24

Lietuvos banko valdyba pripažino AB bankas SNORAS nemokiu ir kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismui iškėlus bankroto bylą, bankui visam laikui atšaukiama ir Lietuvos banko išduota veiklos licencija.

Sprendimą Lietuvos banko valdyba priėmė išanalizavusi ir įvertinusi AB banko SNORAS laikinojo administratoriaus pateiktą išvadą ir pasiūlymus dėl banko veiklos perspektyvų.

AB banko SNORAS laikinojo administratoriaus atlikta analizė atskleidė, kad banko finansinė būklė žymiai blogesnė nei identifikuota 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko valdybai priimant sprendimą AB bankui SNORAS paskirti laikinąjį administratorių ir laikinai taikyti banko turto apsaugos priemones.

Pagal administratoriaus pateiktą išvadą ir AB banko SNORAS tarpines finansines ataskaitas, šio banko grynoji vertė yra žymiai mažesnė negu banko įsipareigojimai, todėl bankas yra nemokus.

Valdyba išsamiai analizavo laikinojo administratoriaus pateiktus galimus banko veiklos gaivinimo modelius: valstybės finansinę injekciją dabartinio banko kapitalui ir veiklai atkurti, bankų įstatymo 761 straipsnyje numatytą banko turto ir įsipareigojimų perdavimą kitam jau veikiančiam ar valstybės įsteigtam bankui, banko padalijimą sudarant galimybę apsaugoti ir neapdraustų kreditorių interesus.

Administratoriaus pateiktų banko pertvarkos būdų palyginamoji analizė parodė, kad bet kokio naujai sukurto subjekto vėlesnės nesėkmės rizika yra pernelyg didelė – nėra pakankamų prielaidų greitu laiku atkurti pelningą veiklą, galimi dideli nuostoliai dėl teisinių ginčų. Tokios rizikingos banko gelbėjimo operacijos mokesčių mokėtojams kainuotų gerokai brangiau ir užtruktų žymiai ilgiau nei AB banko SNORAS likvidavimas.

Atšaukti ankstesni Valdybos nutarimai, kuriais buvo leista vykdyti kai kurias operacijas.

Įsigaliojus Lietuvos banko valdybos nutarimui, pradeda veikti indėlių draudimo mechanizmas. Indėliai kompensuojami Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytomis sąlygomis – draudžiama suma iki 345 280 litų fiziniams ir juridiniams asmenims. Įstatyme taip pat numatyta, kad indeliai turi būti kompensuoti per 20 darbo dienų. Indėlių draudimo įmonė šį terminą gali pratęsti 10 darbo dienų.

www.lb.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.