Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Beveik 90 proc. AB banko SNORAS indėlininkų atgaus visus pinigus

2011-11-25

Lietuvoje veikianti indėlių bankuose draudimo sistema apima beveik 90 proc. AB banke SNORAS esančių fizinių ir juridinių asmenų indėlių.

„Didžiajai daugumai AB banko SNORAS klientų tikrai nėra ko jaudintis dėl indėlių – jiems taikoma indėlių draudimo apsauga, įstatymas garantuoja pinigų atgavimą“, – sakė Lietuvos banko valdybos narys Audrius Misevičius.

AB banke Snoras 440 tūkst. juridinių ir fizinių asmenų indėliai sudaro 5,6 mlrd. Lt, draudimo išmokos sudarytų 4,1 mlrd. Lt. Suveikus draudimo sistemai, visą indėlį atgaus 11,1 tūkst. juridinių asmenų (88,5 proc. visų juridinių asmenų, turinčių banke indėlius) ir 376,3 tūkst. fizinių asmenų (88,3 proc.).

Primename, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, juridinių ir fizinių asmenų indėliai bei grynieji pinigai (litais, JAV doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis valiutomis, Islandijos kronomis, Norvegijos kronomis, Šveicarijos frankais) sąskaitose kartu paėmus viename banke iki 345 280 litų (100 000 eurų) yra apdrausti valstybės. Sąvoka „indėlis“ apima ir fizinių bei juridinių asmenų pinigus einamosiose sąskaitose.

Įstatymas numato, kad draudimo išmokos bankrutuojančio draudėjo (šiuo atveju – AB bankas SNORAS) indėlininkams išmokamos iš Indėlių draudimo fondo, kurį administruoja draudimo įmonė, lėšų. Draudimo išmokos išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudėjui iškeltos bankroto bylos. Draudimo įmonės taryba gali pratęsti šį terminą ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Draudimo išmokų būdą pasirenka draudimo įmonė. Kiekvienu draudimo išmokų mokėjimo atveju draudimo įmonė per žiniasklaidą informuoja visuomenę, kur ir kaip mokamos draudimo išmokos.

Pagal įstatymą, draudimo išmokų negaus banko administracijos, filialų vadovai, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariai, asmenys, turintys ne mažesnę kaip 5 proc. banko akcinio kapitalo dalį, šių asmenų vaikai, įvaikiai, sutuoktiniai, partnerystę įregistravę sugyventiniai, tėvai ir įtėviai, taip pat kiti įstatyme numatyti asmenys.

Indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.

Tarp nedraudžiamų indėlių yra paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos. Taip pat nedraudžiami Lietuvos banko, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”, kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių, pensijų fondų, valdymo įmonių, įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma), kolektyvinio investavimo subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems.

www.lb.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.