Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Pateikti pirmieji ieškiniai ikiteisminiame tyrime dėl žalos išieškojimo iš pagrindinių "Snoro" savininkų, vadovų ir kitų atsakingų asmenų

2011-11-24

Generalinei prokuratūrai ir Finansinių nusikaltimų tarnybai pateikti pirmieji du ieškiniai baudžiamajame procese dėl Lietuvos banko patikrinimo metu banke "Snoras" nustatytų galimų "Snoro" vadovo, valdybos narių, pagrindinių akcininkų ir galimai kitų asmenų padarytų pažeidimų. Ieškinius pateikę fiziniai asmenys prašo juos pripažinti nukentėjusiaisiais bei civiliniais ieškovais ir atlyginti žalą, kuri bendrai siekia beveik 1,5 milijono litų.

Nukentėjusieji asmenys pažymi, kad viešai skelbiama informacija leidžia manyti, jog jų lėšos pakliūna į taip vadinamą "blogąjį" banką, todėl ieškiniuose minimos sumos tiesiog yra prarastos.

"Snoro" nukentėję klientai baiminasi, kad "blogieji" indėlininkai ir kreditoriai rizikuoja savo santaupomis ar investicijomis, todėl nukentėjusieji ieško kelių užsitikrinti teisines galimybes pretenduoti į savo pinigus, jei tokių garantijų jiems nesuteikia banką perėmusi valstybė.

"Nukentėję asmenys labai vertina tą sunkų ir sudėtingą darbą, kurį šiuo metu atlieka ikiteisminio tyrimo institucijos. Viliamės, kad tyrimas bus profesionalus, objektyvus bei greitas. Manome, kad atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon ir civilinėn atsakomybėn, užtikrinant jų nekaltumo prezumpciją ir konstitucines teises į gynybą, sąžiningą ir nešališką teismą. Tai sudarys papildomas prielaidas nukentėjusiems asmenims gauti teisingą kompensaciją už patirtus praradimus. Esame pasirengę visapusiškai ir veiksmingai bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant aukščiau nurodytų tikslų", - pažymėjo advokatas Rimantas Simaitis, "Snoro" indėlininkų ir kreditorių asociacijai talkinančios advokatų kontoros "Raidla Lejins & Norcous" Ginčų sprendimo praktikos grupės vadovas.

Vyriausybės šiuo metu siūlomas scenarijus valstybės draudžiamus indėlius perkelti į naujai steigiamą "gerąjį" banką likusius banko kreditorius pastumia į šoną, nes "gerasis" ir "blogasis" bankai planuojami kaip atskiri nesusiję vienetai.

Asociacija ragina atsakingas institucijas tęsti atvirą disksiją su suinteresuotomis grupėmis, keistis informacija ir priimti racionalius ir visų nacionalizuoto banko klientų interesus tenkinančius sprendimus.

Apie "Snoro" indėlininkų ir kreditorių asociaciją

Asociacija vienija visus nukentėjusius "Snoro" banko klientus ir kviečia vienyti jėgas sprendžiant klausimus, susijusius su banko restruktūrizavimu. Asociacijos steigėjais tapo Šarūnas Kliokys, Gražvydas Bajoras, Šarūnas Birutis, Pranas Griškevičius, Simona Heinsohn ir Danukas Arlauskas.

Lapkričio 21 dieną oficialiai įregistruota asociacija jau vienija kelias dešimtis nukentėjusiųjų Lietuvos įmonių ir daugiau nei 300 privačių asmenų.

Asociacijai talkina šios savo klientų interesus atstovaujančios teisinių paslaugų įmonės: LAWIN, "Raidla, Lejins & Norcous", "Varul", TARK GRUNTE SUTKIENĖ, "Bernotas & Dominas Glimstedt", BORENIUS, "Triniti", " Motieka & Audzevičius", "Metida".

Asociacijos finansų patarėjai – "Žabolis ir partneriai", komunikacijos partneriai – "Publicum".

"Snoro" klientams, norintiems stoti į asociaciją, teikti ir gauti informaciją, įsteigta karštoji telefono linija: 8 (5) 2496448. Taip pat galima kreiptis el. paštu info@indelininkai.lt, www.indelininkai.lt.

Rimantas Simaitis,
mob.: + 370 652 36 366,
rimantas.simaitis@rln.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.