Skolininkų išvengimo sistema asociacijų nariams

Nemaža dalis konkrečios vienos (ypatingai šakinės) verslo asociacijos narių pirkėjai yra bendri (tos pačios įmonės). Esant normaliems pardavimams didesnių keblumų dėl atsiskaitymų nekyla. Tačiau pradėjus vėluoti kurio nors pirkėjo atsiskaitymams, padėtis keičiasi. Tiekėjui (asociacijos nariui) priėmus sprendimą nebetiekti tokiam klientui prekių, daugeliu atveju jau ganėtinai nemokus pirkėjas kreipiasi į kitą į analogiškas prekes parduodančią įmonę. Didelė tikimybė, kad pastaroji yra taip pat tos pačios asociacijos narė. Natūralu, kad pastaroji įmonė, nieko nežinodama apie naujo pirkėjo nemokumą, parduos prekes atidedama mokėjimą.

Taip iš esmės skatinamas nebekredituotinų pirkėjų aktyvumas, sudaromos sąlygos “kredituotis ratu” – t.y. naudojantis konkuruojančių tarpusavyje įmonių (šakinių asociacijų narių) noru parduoti daugiau, gauti iš jų kuo daugiau iš anksto neapmokėtų prekių, nors jau pirkėjas dažnai žino, kad už tai nesugebės atsiskaityti.

Pristatoma galimybė apriboti „kreditavimąsi ratu“. Šakinėje asociacijoje reikėtų minimalios sąnaudomis sukurti prevencinę sistemą, leisiančią apginti asociacijos narius nuo nesąžiningų pirkėjų, manipuliuojančių korta “pirksiu ne pas Jus, o pas Jūsų konkurentus” ir padėtų išspręsti problemą, kai pardavėjai nori būti informacijos apie klientus vartotojais, tačiau nenorėtų teikti duomenų apie savo skolininkus į sistemą.

Taip sistemos valdymas atrodytų Jūsų kompiuteryje internete:

Ką tai duotų:


Tai būtų sprendimų, leidžiančių pasiekti “minkštą” tik vienos asociacijos nariams prieinamą sistemą, nereikalaujačią pastoviai teikti informaciją apie savo pirkėjus, bet iškilus poreikiui, kompleksas:

  1. skatintų ne tik gauti vėluojančių pirkėjų duomenis, bet ir teikti vėlavimo faktus į sistemą (vėlavimo posistemė);
  2. padėtų gauti “minkštą” informaciją apie pirkėjus, kuri dažnai yra ankstyviausi negatyvūs duomenys apie klientų būklę (komentarų posistemė);
  3. įgalintų bendrauti su konkurentais apie pirkėjus, nesibijant atskleisti komercines paslaptis.

Konfidencialiai dėl konsultacijos galite kreiptis ir susitarti dėl pokalbio el. paštu saulius@creditreform.lt.