Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Pramonininkai nagrinės kaip ministerija keičia VIAP tvarką elektros gamintojams

2011-11-07


Lapkričio 8 d. 10.00 val. Konfederacijos patalpose, Vilniuje (A.Vienuolio g. 8, IV aukštas, 402 kab.) vyks LPK Konsultacinis posėdis, kuriame bus svarstomi klausimai:
1. Dėl Energetikos ministro įsakymo 2009-11-24 Nr. 1-215 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. (10.00 - 10.40 val.).
Teikia: LPK Energetikos komitetas.
Pranešėjas: Kęstutis Žilėnas, Energetikos viceministras.
Kviečiami dalyvauti: Seimo Ekonomikos komiteto, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Advokatų kontorų SORAINEN ir "Baltic Legal Solutions" atstovai.
Klausimo aktualumas: Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) koncepcija yra kilusi iš Europos Sąjungos teisėje įtvirtintos ir išplėstos viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimų sampratos ir šių viešųjų paslaugų teikimo prielaidos ir tikslai aiškinami remiantis atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais ir institucijų praktika, įteisinant tik įstatymu. Draudžiamas kryžminis subsidijavimas suteikiantis vienų įmonių pranašumą prieš kitas įmones kai vienų verslo įmonių pagaminta elektros energija yra apmokestinta o kitos verslo įmonės gauna subsidijas, nors tam įstatymai pagrindo nesuteikia. Apmokestinimo našta tapo tokia, kad nebeliko ekonominės logikos įgyvendinti bendrą šilumos-elektros gamybos (kogeneraciją) būdą vidaus technologiniams poreikiams tenkinti ir gamybinių sąnaudų mažinimui įmonėse.

2. Dėl Lietuvos Respublikos Elektroninių Ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įsteigimo. (10.40 - 11.20 val.).
Teikia: LPK Energetikos komitetas.
Pranešėjas: Dr. Aušra Požėraitė, Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoja.
Kviečiami dalyvauti: Energetikos ministerijos; Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos ir kiti mokslo bei pramonės suinteresuoti atstovai.
Klausimo aktualumas: Konsultacinio posėdžio metu bus pateikti už ir prieš argumentai dėl Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto sujungiančio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Energetikos inspekciją ir Ryšių reguliavimo tarnybą į vieną Infrastruktūrų reguliavimo tarnybą. ES valstybėse reguliuotojai tokių jiems nebūdingų funkcijų neatlieka. Apie tai 2008 m. lapkričio mėn. teminėje ataskaitoje "Reguliavimo organų nepriklausomumas" yra pasisakiusi Energetikos reguliuotojų regioninė asociacija (ERRA), tai taip pat nėra ES III-ojo energetikos paketo reikalavimas. Posėdyje bus aptariamas klausimas, kodėl Energetikos ministerija atsisako realios jai priskirtos vykdomosios pareigos: viso šalyje esančio energetikos ūkio techninės saugos ir atitikties kontrolės funkcijų perkeliant jas Infrastruktūrų reguliavimo tarnybai?

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.