Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos užuojauta dėl ilgamečio Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento ir iškilaus verslininko Bronislovo Lubio mirties

2011-10-25

Dėl staigios ir netikėto likimo lemtos Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento ir verslininko Bronislovo Lubio mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiems, kolegoms bei draugams.

Neabejotinas ir išskirtinis yra Velionio indėlis į Lietuvos nacionalinio verslo kūrimą, asocijuotų verslo struktūrų stiprinimą - nepriklausomos Lietuvos valstybės formavimą.  Daugelį metų neliks užmirštos išskirtinės Velionio pastangos skatinant smulkaus ir vidutinio verslo bendradarbiavimą su stambiuoju verslu net ir tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose bei nepailstamas Velionio siekis įrodyti verslo visuomenei socialinės partnerystės būtinybę.

Šviesus atminimas telydi Velionio Bronislovo Lubio vardą ir visus Jo prasmingus darbus ir tegu užtarnauja Jam nežemišką gyvenimą palaimoje.

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos vardu

Aldas Kikutis

 - Pirmininkas -

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.