Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės užuojauta dėl signataro, buvusio premjero, LPK prezidento dr. B. Lubio mirties

2011-10-24

Dėl staigios ir netikėtos Kovo 11-osios Akto signataro, buvusio Vyriausybės vadovo, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Bronislovo Lubio mirties savo ir viso Seimo vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiems, bičiuliams ir kolegoms – visiems, kam ši žinia buvo liūdna ir skaudi.

Nors tikrąją Bronislovo Lubio darbų ir pastangų reikšmę parodys laikas ir istorija, jau šiandien nekelia abejonių šios asmenybės indėlis į Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos raidą. Darbas Aukščiausioje Taryboje – Atkuriamajame Seime, vadovavimas vienai pirmųjų Vyriausybių, išskirtinis indėlis į Lietuvos verslo kūrimą, visuomeninė veikla fonduose, komitetuose, tarybose – visa tai dar ne kartą bus rodoma kaip aktyvios veiklos, asmeninės atsakomybės, asmeninės iniciatyvos pavyzdys. Lietuva neteko aktyvaus viešojo gyvenimo dalyvio, žmogaus, neabejingo savo šalies dabarčiai ir ateičiai.

Išėjimo į Anapilį akivaizdoje neabejotinai bus vėl prisiminti Velionio moksliniai išradimai, straipsniai profesinės veiklos ir visuomenės gyvenimo temomis, ne vienoje aukštojoje mokykloje suteiktas garbės daktaro vardas, garbingi apdovanojimai, gauti užsienyje ir tėvynėje.

Šviesus atminimas telydi Velionio Bronislovo Lubio vardą ir visus Jo prasmingus darbus.

Irena Degutienė

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
---

Seimo Pirmininkės patarėjas Juozas Ruzgys, tel. 239 6023, 8 698 42073

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.