Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Pareiškimas dėl minimalios mėnesinės algos didinimo

2011-01-25

Ekonominė krizė smarkiai palietė verslo aplinką ir sumažino jo pajėgumus. Kartu tai atsiliepė visose
gyvenimo  srityse,  o  skaudžiausiai  palietė  silpniausią  socialinį  visuomenės  sluoksnį,  turintį
mažiausias darbines pajamas.
Minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) iki 800 Lt buvo didinta 2008 m. sausio mėn. Vartojimo
prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, lyginant 2010 m. gruodžio mėnesį su 2008 m. sausio mėnesiu,
sudarė  daugiau  kaip  11  procentų.  Infliacija,  kainų  augimas  prekių  ir  paslaugų  rinkoje,  ženklus
gyvenimo  brangimas.  Situacija,  kuri  yra  dabar,  neskatina  ne  tik  vidaus  vartojimo,  ji  neskatina
sąžiningo  darbo.  Nedirbančiam  socialinės  pašalpos  gavėjui  darosi  neracionalu  oficialiai  dirbti.
Nepriimdami atsakingų sprendimų dabar, aštriname socialinę įtampą. Tokia situacija neišvengiamai
reikalauja konstruoti sprendimus dėl paskatų įsitraukti į darbo rinką ir joje likti. Turime suprasti, jog
šalies  ūkiui  yra  labai  svarbi  jį  supanti  aplinka,  žmonių  gyvenimo  kokybė,  verslo  socialinė
atsakomybė. 
Atsakingai  suprasdamas  būtinybę  imtis  socialiai  atsakingų  žingsnių,  Lietuvos  pramonininkų
konfederacijos prezidiumas pritaria profesinių sąjungų siekimui didinti minimalią mėnesinę alga iki
900 Lt nuo 2011 m. liepos 1 d. ir iki 1000 Lt nuo 2012 m. sausio 1 d. Lygiagrečiai su MMA
didinimu būtina didinti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) iki 530 – 580 Lt/mėn. Tik
tokiu atveju, didinant ne tik MMA, bet ir NPD, darbuotojai gali tikėtis realios apčiuopiamos naudos,
realaus pajamų padidėjimo. Tikimės, jog tokios priemonės padės tiek darbuotojams, tiek verslui,
skatinant vidaus vartojimą.
   
 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos                                             Lietuvos savivaldybių asociacijos  
Prezidentas                                                                                  Prezidentas 
dr. Bronislovas Lubys                                                                     Ričardas Malinauskas

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.