Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Pramonininkai: Vyriausybė siūlo didinti dar vienus mokesčius

2011-09-12

Rugsėjo 13 d. (antradienis) 13.00 val. A.Vienuolio g. 8, IV aukštas, 402 kab. (didžioji posėdžių salė) vyks Lietuvos pramonininkų konfederacijos konsultacinis posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas, dėl Vyriausybės siūlymo kelis kart didinti mokesčio tarifą už valstybinius gamtos išteklius. Projektu siūloma padidinti mokesčio tarifus už anhidrito, durpių, smėlio, žvyro, dolomito ir statybinio grunto išgavimą ir naudojimą, siekiant kasmet papildomai gauti 10 mln. litų įplaukų į biudžetus.
Per krizę išteklių kasybos pramonė patyrė 44% nuosmūkį pagal išeksploatuotus tūrius. Nuostolingų įmonių šiame sektoriuje 2009 metais buvo dukart daugiau, nei metais anksčiau, jų patirti nuostoliai išaugo beveik 300%. Statybos sektoriui tik šiais metais rodant nežymius atsigavimo ženklus, susijusioje kasybos ir karjerų pramonėje padėtis negerėjo, pelningumas ir toliau buvo neigiamas. Durpių gamintojai taip pat skaičiavo 1 mln litų veiklos nuostolį.
Pramonininkai atkreipia dėmesį, kad šis sprendimo priėmimas gali skaudžiai paliesti ne tik įmonių konkurencingumą, bet primena, kad gavybos įmonės yra atokiuose Lietuvos regionuose, kur siekiama išlaikyti ir toliau kurti, o ne mažinti darbo vietų skaičių.
Pramonininkai vienareikšmiškai nepritaria tarpinstitucinei pakeitimų derinimo išvadai, kad „nuosaikus mokesčio tarifų padidinimas verslo sąlygoms ir jo plėtrai neigiamos įtakos neturės".

Dalyvauja: Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J.Šimėnas, Aplinkos ministerijos atstovai, Lietuvos geologijos tarnybos ir su pakeitimais susijusių įmonių atstovai.
Darbotvarkė:
13:00 - 13:10 Naujausios Lietuvos geologijos tendencijos ir perspektyvos
Juozas Mockevičius, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
13:10 - 13:20 Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimas
A. Bartulis, Lietuvos karjerų asociacijos prezidentas

13:20 - 13:30 Įstatymo pakeitimo poveikis Lietuvos durpių ir kitai išgaunamajai pramonei
Giedrius Kavaliauskas, Durpių įmonių asociacijos "LIETUVIŠKOS DURPĖS” prezidentas
13:30 - 14:00 Klausimai - atsakymai.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.