Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Jaunieji socialdemokratai susitiko su Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovais

2011-01-18

Sausio 18 d. jaunųjų socialdemokratų iniciatyva Lietuvos pramonininkų konfederacijoje vyko apskritojo stalo diskusija tema: ,,Šalies ekonominės ir socialinės būklės ateities matymas". Naujasis socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Juras Požela pristatė nūdienos iššūkius Lietuvos jaunimui, pateikė jų sprendimo būdus.

Aptardamas socialinės apsaugos sistemos ilgalaikę reformą, jaunasis kolega akcentavo kokios paslaugos teikiamos šiandien ir kokiu mastu turėtų išlikti ilgesnėje laiko perspektyvoje, kaip turi būti finansuojamos socialinės paslaugos, kokios valstybinės socialinės garantijos turėtų būti teikiamos ateityje. LSDP Varėnos skyriaus pirmininkas Elvinas Jankevičius pristatė šalies mokesčių politikos galimas variacijas.

Žvelgdamas į perspektyvą, svarstė, kaip turėtų kisti mokesčių sandara ir jų dydis, kaip ir kokios viešosios paslaugos bus finansuojamos Lietuvoje už 20 metų. LSDP pirmininko pavaduotojas Justas Pankauskas, kalbėdamas apie regioninės politikos plėtrą, akcentavo atsinaujinančių energijos išteklių tinklo vystymo svarbą regionuose bei modernių "žaliųjų" darbo vietų kūrimo būtinumą. LSDJS Vilniaus skyriaus pirmininkas Marius Skarupskas pažymėjo šiandieninius Ūkio ministerijos nepasiteisinusius sprendimus, siūlė nedarbo problematikos sprendimo būdus bei sąlygas, kurios reikalingos ilgalaikiam verslo vystymuisi. Ukmergės savivaldybės tarybos narys Arūnas Dudėnas nurodė konkrečias priemones, stiprinančias savivaldos institutą. Dabartinės konservatorių valdžios vykdomas funkcijų "grobimas" iš savivaldybių įvertintas kaip negatyvus reiškinys, tam pritarė ir LPK susitikimo dalyviai.

LPK Prezidentas dr. Bronislovas Lubys pakvietė ateityje bendradarbiauti ir dalyvauti LPK rengiamuose posėdžiuose bei pateikti jaunųjų bičiulių poziciją aktualiais visuomeninės raidos klausimais.

Justas Pankauskas, LSDP pirmininko pavaduotojas
Auksė Kontrimienė, LR Seimo LSDP frakcijos atstovė spaudai
Lietuvos socialdemokratų partija
Tel.: (85)2396327; +37065292009
Aukse.Kontrimiene@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.