Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Kuo būsime – lobistais ar socialiniais partneriais

2020-06-04

Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK)  prezidiumas su nerimu stebi ir vertina įvykius, susijusius su teisėsaugos pareikštais įtarimais Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentui Valdui Sutkui ir Lietuvos bankų asociacijos prezidentui Mantui Zalatoriui, ir įtakingų politikų komentarus.

Skuboti veiksmai, taisant LR Lobistinės veiklos įstatymą, neišvengiamai atsilieps pilietinės visuomenės iniciatyvoms dalyvauti diskusijose ginant viešąjį interesą, todėl tikimės, kad taisant „pilkas“ lobistinės veiklos įstatymo zonas, nenukentės socialinės partnerystės sritis.

LDK prezidiumas neturi pagrindo abejoti teisėsaugos institucijų kompetencija priimant sprendimus, susijusius su nusikaltimų užkardinimu ar kitais veiksmais, tačiau šiuo konkrečiu atveju reiškia viltį, kad teisėsaugų institucijų vadovai viešai nevertins, kokio tai Seimo priimto teisės akto, kurį aktyviai palaikė sulaikytų verslo organizacijų vadovai, galimą žalą šalies žmonėms. Tokia retorika be įrodymo pasekmių  formuoja neigiamą viso verslo įvaizdį visuomenėje ir, kas ypač svarbu – tai neabejotinas  spaudimas pareigūnams, kurie priiminės procesinius veiksmus ir kitus sprendimus.

LDK prezidiumas pažymi, kad nepriklausomai nuo to, kaip baigsis bylos nagrinėjimo procesas, LDK  ir toliau demonstruos savo, kaip socialinio partnerio,  pasiryžimą dalyvauti visuose formatuose, kuriuose priimami verslo aplinką ir darbo rinką palankiai veikiantys teisės aktai.

LDK pozityviai vertina dabartinį bendradarbiavimą su visų lygių valstybės ir savivaldos institucijomis. Tuo pačiu LDK prezidiumas kreipiasi  į verslo organizacijų, kurių vadovams pareikšti įtarimai, atsižvelgti į susidariusią padėtį ir priimti atitinkamus  sprendimus. Kokį priimti sprendimą – tai kiekvienos organizacijos reikalas, tačiau jis yra būtinas siekiant identifikuoti, kokiomis vertybėmis organizacijos vadovaujasi savo veikloje.

Danas Arlauskas
LDK prezidentas
Lietuvos darbdavių konfederacija
8 698 40353
danas@darbdaviai.org

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.