Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Lietuvos pramonininkų konfederacija atstovaus Lietuvos verslui Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN)

2018-01-11

Lietuva oficialiai tapo asocijuotąja Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) nare. Verslui tai suteikia geresnes galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o mokslui – mokslinių tyrimų programose.

Dalyvavimas CERN veikloje Lietuvos mokslininkams ir verslui atveria galimybes pasinaudoti pasauline patirtimi ir prisidėti prie garsiausių išradimų, o tai savo ruožtu užtikrins sparčią inovacijų ir ateities technologijų raidą mūsų valstybėje, skatins ekonominę pažangą.

Vadovaujantis Susitarimo dėl CERN asocijuotos narės status suteikimo, Lietuva skiria pramoninių ryšių palaikymo atstovą (angl. Industrial Liaison Officer). Ūkio ministerijos teikimu Lietuvos pramonininkų konfederacija, kaip viena stipriausių Lietuvos pramonę, verslą ir mokslo institucijas vienijanti organizacija, atstovaus šalies pramonės ir verslo interesams CERN, teikdama informaciją apie CERN veiklas.

Lietuvos pramonininkų konfederacija, kaip Pramoninių ryšių palaikymo atstovas, žinodamas tiekėjų galimybes ir sekdamas CERN poreikius, informuos Lietuvos verslo įmones ir nevyriausybines organizacijas apie skelbiamus prekių ir paslaugų pirkimus. Taip pat vienas iš pagrindinių uždavinių bus informuoti Lietuvos verslo inkubatorius, įmones, vykdančias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, apie CERN iškylantį poreikį inovatyviems sprendimams ir technologijų pažangos kryptis.

LPK

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.