Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Turizmo taryba pritarė Lietuvoje esančių Europos kultūros kelių plėtrai

2016-03-24

Ūkio ministerijoje vykusiame Turizmo tarybos posėdyje, kuriam pirmininkavo ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, pritarta 3 kultūros kelių plėtrai Lietuvoje, aptartos jų sertifikavimo, administravimo bei įsiliejimo į Europos kultūros kelių tinklą galimybės.

Turizmo taryba apsvarstė 2015 m. ūkio ministro Evaldo Gusto sudarytos darbo grupės kultūrinio turizmo klausimams pasiūlymą išskirti tris kultūros kelius, kurie būtų plėtotini ir sertifikuotini Europos Tarybos kultūros kelių instituto. Kultūros keliai išskirti atsižvelgiant į istorinius, gamtinius, geografinius ir kultūrinius ypatumus. Turizmo taryba vieningai pritarė Žydų kultūros paveldo, Istorinių mineralinių vandenų miestų bei Gintaro kelio plėtrai Lietuvoje.

Tam, kadad kultūros kelias būtų sertifikuotas Europos Tarybos kultūros kelių instituto, jo tema turi atskleisti Europos vertybes, atmintį, istoriją ir paveldą, skatinti jaunimo kultūrinius mainus, atitikti Europos Tarybos idėjas, būti būdinga mažiausiai trims Europos šalims. Kelio temą turi nagrinėti ir plėtoti įvairiems sektoriams atstovaujančios ekspertų grupės, kad ją atskleidžianti veikla ir projektai būtų pagrįsti bendru sutarimu bei skatintų turizmo produktų kūrimą.

Ūkio viceministrė R. Noreikienė pažymėjo, kad kultūros keliai Lietuvoje, įsilieję į Europos kultūros kelių tinklą, sukurtų kultūros paveldui pridėtinę vertę ir pritrauktų daugiau turistų iš įvairių pasaulio šalių. Žydų kultūros paveldo kelias Lietuvoje turėtų tapti puikiu akstinu ne tik bendradarbiauti tarptautiniu, nacionaliniu ar regioniniu lygiu, bet ir plėtoti šiuo metu svarbius sociokultūrinius, taiką ir vienybę puoselėjančius ryšius tarp šalių. Ūkio viceministrė pasidžiaugė, kad 2015 m. pabaigoje įsteigta Žydų kultūros kelio asociacija, kuri, bendradarbiaudama su savivaldybėmis, koordinuos ir administruos Žydų kultūros paveldo kelią. Gintaro kelio tikslas – supažindinti turistus ir keliautojus su gintaro būtimi Lietuvoje, apimant istorinius momentus, gavybą, apdirbimą ir juvelyriką. Šio kultūros kelio administravimo imsis Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Lietuvos teritorijoje yra keletas kultūros kelių: Via Hansa, Istorinis kapinių kelias, Žydų kultūros paveldo kelias, Via Regia, Napoleono miestų ir kt. Turizmo taryba paragino Lietuvos savivaldybes būti aktyvesnes plėtojant ir pristatant Europos kultūros kelius, įgyvendinant tarptautinės reikšmės projektus, naudojant elektroninės rinkodaros priemones. Vilniaus miesto savivaldybei pasiūlyta aktyviau dalyvauti plėtojant Istorinį kapinių kelią, Via Regia, Napoleono miestų kelią, Kauno miesto savivaldybei  - Via Hansa kultūros kelią.

Turizmo tarybai buvo pristatytas 2015 m. atliktas tyrimas ,,Lietuvos, kaip šalies turizmui, vertinimas“. Šis tyrimas atliktas siekiant objektyviau įvertinti tiek atskirų turizmo sektorių, tiek visos turizmo veiklos rezultatus. Tyrimas suteikė daug naudingos informacijos, būtinos vykdant strateginį turizmo veiklos planavimą - kokie turizmo produktai yra paklausūs atskirose rinkose, kur turistai ieško medžiagos apie Lietuvą, Lietuvoje besilankančių turistų tipus ir jų keliavimo ypatumus, ir kt. Tyrimas padėjo nustatyti Lietuvos turizmo infrastruktūros privalumus ir trūkumus (pvz.: prastai vertinamas viešasis transportas, palankiai vertinama renginių gausa, aptarnavimo kokybė, viešbučių tinklai ir t.t.) bei parodė, kokiose rinkose slypi didžiausias Lietuvos turizmo potencialas, kuriose šalyse reikia stiprinti rinkodaros kampanijas.

Tyrimo duomenimis, 36 proc. visų į Lietuvą atvykstančių turistų yra 19–30 metų amžiaus, 31 – 45 metų turistai sudaro 28 proc.,  dar   36  proc. jų yra 46 metų ir vyresni. Be to, net 74 proc. Lietuvos svečių iš užsienio čia atvyksta poilsio, atostogų tikslais – tai rodo gerą šalies turizmo sektoriaus būklę ir palankias augimo tendencijas. Tarp apklaustų 1004 užsienio respondentų po apsilankymo Lietuvoje labiausiai kitiems rekomenduotų apsilankyti mūsų šalyje Estijos, Latvijos, Izraelio, Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos turistai. Atsižvelgdama į turizmo plėtros tendencijas bei šį tyrimą, Turizmo taryba pasiūlė inicijuoti Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos pakeitimus.

Turizmo taryba – kolegialus patariamasis organas svarbiausiems turizmo plėtros ir skatinimo klausimams nagrinėti. Turizmo tarybai vadovauja ūkio viceministrė R. Noreikienė. Tarybos darbe dalyvauja Aplinkos, Kultūros , Užsienio reikalų , Susisiekimo ministerijų, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos gidų sąjungos, Lietuvos golfo federacijos, Lietuvos Respublikos turizmo rūmų, Lietuvos kurortų , Lietuvos turizmo , Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų , Lietuvos pilių ir dvarų , Lietuvos viešbučių ir restoranų , Lietuvos kaimo turizmo , Lietuvos savivaldybių asociacijų atstovai. 

LR ŪM

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.