Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Seimas paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų A. Račo ir L. Simučio gimimo metines

2015-09-15

Minėjimo metu savo atsiminimais apie Nepriklausomybės Akto signatarus dalijosi Lietuvos garbės konsulas Vokietijos Federacinės Respublikos Baden-Viurtembergo federalinėje žemėje baronas Vofgangas Hermanas fon Štetenas (Wolfgang Herman von Stetten), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas Stasys Kašauskas, Seimo narys Audronius Ažubalis, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Povilas Varanauskas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Seimo narė Rasa Juknevičienė.

Antanas Račas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, 1992–1996 m. ir 1996–2000 m. kadencijų Seimo narys. Prasidėjus Atgimimui, aktyviai įsitraukė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą, buvo vienas iš Sąjūdžio steigėjų Kelmėje, Kelmės rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Seimo narys, aktyvus mitingų, Sąjūdžio renginių ir akcijų dalyvis. Aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros fondo veikloje.

Antano Račo biografijoje pelnytai svarbią vietą užėmė jo visuomeninė veikla, darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokių organizacijų kūrimas Lietuvoje.

Už aktyvią politinę, visuomeninę veiklą Antanui Račui buvo įteiktas Vokietijos Bundestago apdovanojimas, Lietuvos nepriklausomybės medalis. Už nuopelnus Sąjūdžio veikloje ir 1989 m. Baltijos kelio organizavimą apdovanotas Baltijos Asamblėjos medaliu. Signatarui taip pat buvo suteiktas Kelmės rajono garbės piliečio vardas, įteiktas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

Liudvikas Simutis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Rainių kankinio sūnus, Lietuvos partizanas, karys savanoris, antisovietinio pogrindžio dalyvis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio narys, sovietinių lagerių kalinys, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbis.

Prasidėjus Atgimimui, aktyviai įsitraukė į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių organizacijų ir Sąjūdžio veiklą. Per pirmuosius demokratinius rinkimus buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, 1990–1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas.

Liudvikas Simutis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu „Už Lietuvą“.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.