Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Nepasisekė verslas? Likviduotis nebūtina

2015-07-23

Įvairiomis valstybės programomis skatinant verslumą, o ypač atsiradus mažosios bendrijos juridinei formai, Lietuvoje pastebima intensyvesnė įmonių steigimo tendencija. Deja ne visiems pavyksta greitai įsivaižiuoti ir išvystyti verslą iki tam tikro lygio, nešančio bent minimalią grąžą. Todėl dalis steigėjų, nebenorėdami didinti skolų naštos, nusprendžia verslo atsisakyti ir įmonę uždaryti. Dažniausiai verslininkai klausia, ar galima įmonę likviduoti, ar reikia skelbti bankrotą, o galbūt yra galimybė tiesiog nevykdyti veiklos? 

Laura Gavėnaitė-Čeberekė, UAB „Teisės ir finansų sprendimai“ vadovė pastebi, kad dažnu atveju verslininkai nėra apsisprendę, ar po kelerių metų negrįš į verslą su naujomis idėjomis, todėl dažnai delsia įmonę likviduoti ar perleisti. Be to ir praktika rodo, kad praėjus keliems metams verslo savininkai ryžtasi atgaivinti tą pačia veiklą ar įmasi naujos. 

„Su lyg kiekvienais metais imonės vertė kyla. Po tam tikro laiko atnaujinus veiklą, ji jau turės kelerių metų istoriją - o tai yra daug vertingiau nei vėl steigti juridinį asmenį iš naujo. Sustabdyti įmonės veiklą paprastai nieko nekainuoja, todėl dažnu atveju mes rekomenduojame pasirinkti būtent šią alternatyvą“,- sako L. Gavėnaitė-Čeberekė.

Sąlygos įmonės veiklos sustabdymui.

Visgi norint sustabdyti įmonės veiklą reikia atitikti keletą sąlygų. Visu pirma, įmonė turi būti neskolinga valstybės biudžetui. Jei paaiškės, kad yra mokesčių, kurių esate nesumokėjęs valstybei, prieš pateikiant prašymą sustabdyti įmonės veiklą, reikės juos sumokėti. Kitu atveju, jei įmonė turi daug įsiskolinimų, kurių tiesiog negali padengti, yra skolinga ne tik valstybės biudžetui, bet ir tiekėjams ar kitiems verslo partneriams, tokiu atveju paprastai lieka įmonės bankroto kelias.

Įmonės veiklos sustabdymo procesas

Įmonės veikla gali būti sustabdyta, t.y. laikinai atleidžiami nuo mokesčių deklaracijų ar kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo gali būti mokesčių mokėtojai, kurie realiai nevykdo veiklos. Mokesčių mokėtojas pripažįstamas veiklos nevykdančiu, jeigu:

1. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;
2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;
3. negauna pajamų (išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

Jeigu įmonė atitinka aukščiau minėtus kriterijus, nevykdančia veiklos ją savo sprendimu gali pripažinti juridinio asmens kompetentingas valdymo organas, IĮ savininkas, Mažosios bendrijos narys. Po šio sprendimo priėmimo įmonė gali kreiptis į VMI ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų ir kitų dokumentų pateikimo. Nurodytos formos prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Kartu su prašymu turi būti pateikiami tokie dokumentai:

1. juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos patvirtinta kopija;

2. tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.

Pavyzdžiui, Jeigu įmonė savo sprendimu pripažįsta, kad nevykdys veiklos nuo 2015-06-01 iki 2017-03-01, tai VMI gali priimti sprendimą, kad įmonė gali neteikti deklaracijos už 2016 metus, bet privalo pateikti deklaracijas už 2015 m. ir 2017 m. mokestinius laikotarpius.

L. Gavėnaitė-Čeberekė pažymi, kad veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas tik nuo tų mokesčių, kurie yra susiję su pajamų uždirbimu, deklaracijų pateikimo.

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro.

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau, nei nurodyta VMI sprendime, arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ar kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi raštu apie tai pranešti sprendimą priėmusiai VMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ar kitus dokumentus.

Laura Gavėnaitė-Čeberekė
direktorė
UAB "Teisės ir finansų sprendimai"
868231865
info@vilniausapskaita.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.