Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas – www.vmi.lt

2011-05-11

2011 m. gegužės 11 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad institucijos interneto svetainės www.vmi.lt skyrelyje "Duomenų bazės", adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10822260 (arba http://www.zaisuva.lt/attachments/article/214/DMMD_sarasas_2011-02-17_V-61.pdf ) paskelbtas didžiųjų mokesčių mokėtojų, kuriuos administruoja VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas, sąrašas.

VMI primena, kad Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas vykdo didžiųjų mokesčių mokėtojų (toliau – DMM) kontrolės, stebėsenos ir aptarnavimo funkcijas, formuoja vienodą mokesčių įstatymų taikymo praktiką bei siekia, kad su mokesčių mokėtojais būtų pasiektas vienodas mokesčių įstatymų taikymo supratimas ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis veiklos efektyvumas.

DMM sąrašas yra tvirtinamas VMI prie FM viršininko įsakymu. Priskiriant mokesčių mokėtojus didiesiems, sudaryta darbo grupė vertina šiuos pagrindinius kriterijus: metinė apyvarta (50 mln. Lt), darbuotojų skaičius (ne mažiau 10), ekonominė veikla (užsiima tam tikra veiklos rūšimi, t.y. vykdo finansinę ir draudimo veiklą), mokesčio mokėtojo teisinis statusas. Taip pat sąrašui gali būti priskirti mokesčių mokėtojai, siekiant užtikrinti DMM stebėjimo ir priežiūros procesų nuoseklumą, kai mokėtojo pagrindinės veiklos dalis po reorganizavimo ar atskyrimo yra perkeliama į kitą juridinį asmenį, bei siekiant efektyvios įmonių grupių priežiūros.

Visą reikiamą informaciją mokesčių klausimais gyventojai ir bendrovės gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei pasinaudodami konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje (KMDB) sukaupta medžiaga. Didžiuosius mokesčių mokėtojus tiesiogiai konsultuoja VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemą sudaro biudžetinės įstaigos: centrinis mokesčių administratorius – VMI ir vietos mokesčių administratoriai – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikiama daug kitų elektroninių paslaugų. Lietuvos gyventojams ir įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.

Daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.

Darius Buta, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas
tel.: +370 5 2687 513, +370 615 46180, faks.: +370 5 2125 611, el. p.: d.buta@vmi.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.