Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio viceministrė su Šveicarijos valstybės sekretore aptarė investuotojams svarbias Lietuvos reformas

2015-05-20

Ūkio viceministrė Rasa Noreikienė susitikime su Šveicarijos valstybės sekretore ekonomikos klausimams Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch aptarė Lietuvos ir Šveicarijos ekonominį bendradarbiavimą, investicinę aplinką, investuotojams svarbias Lietuvos reformas darbo santykių, dualiojo mokymo srityse, pristatė Lietuvos patirtį įvedant eurą. Susitikime taip pat kalbėta apie Šveicarijos finansinę paramą Lietuvai.

Pasak ūkio viceministrės R. Noreikienės, Šveicarija – labai svarbi Lietuvos partnerė, su kuria vyksta glaudus ekonominis bendradarbiavimas investicijų, prekybos ir kitose ekonominėse srityse. Šveicarijos gamybos sektoriaus įmonės aktyviai domisi investavimo užsienyje galimybėmis. Norint pritraukti į šalį investicijų, svarbu užtikrinti efektyvų verslo reguliavimą, sukurti į rinkos poreikius orientuotą švietimo sistemą, parengti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, sukurti MTEP infrastruktūrą, kuria galėtų naudotis verslas.

Per susitikimą buvo kalbėta apie Lietuvos ir Šveicarijos patirtį liberalizuojant darbo santykius, konkrečiai aptartos priėmimo į darbą ir atleidimo procedūros, darbo sutarčių įvairovės klausimas. Pasak Šveicarijos valstybės sekretorės ekonomikos klausimams, tai vienas svarbiausių teisės aktų investuotojams ir jų šalyje tam skiriamas išskirtinis dėmesys. Tačiau norint pasiekti pokyčius šioje srityje, labai svarbu užmegzti konstruktyvų dialogą su profesinėmis sąjungomis, nes būtent nuo Lietuvos profesinių sąjungų pozicijos priklausys, kiek pavyks liberalizuoti darbo santykius.

Kalbant apie konkrečias investavimo sritis, paminėta, kad Šveicarijos bendrovės Lietuvoje galėtų investuoti į bendrųjų paslaugų ir užsakomųjų paslaugų centrų veiklą, mokslinius tyrimus, transporto ir logistikos sritį, informacines technologijas, alternatyviosios energijos gamybą, statybų sektorių.

Per susitikimą kalbėta ir apie darbo rinkos poreikių prognozavimą ir kvalifikuotų darbuotojų parengimą. Buvo pristatytas Lietuvoje olandų pavyzdžiu diegiamas žmogiškųjų išteklių prognozavimo modelis, kuris jau sėkmingai taikomas kitose šalyse. Modelis prisidės prie geresnio tėvų ir moksleivių informavimo apie perspektyvias profesijas ir kvalifikacijas, taip pat atskirų profesijų ir kvalifikacijų perspektyvas darbo rinkoje vidutiniu laikotarpiu.

Per susitikimą su Šveicarijos valstybės sekretore ekonomikos klausimams R. Noreikienė kalbėjo ir apie Lietuvos įmonių galimybes eksportuoti produkciją į Šveicariją. Perspektyviausi eksportui į Šveicariją yra maisto pramonės, medienos ir baldų gamybos, aprangos ir tekstilės, plastiko ir jo gaminių, metalo gaminių, elektros įrenginių, transporto ir logistikos paslaugų sektoriai.

R. Noreikienė su M. G. Ineichen-Fleisch aptarė ir Šveicarijos finansinės paramos Lietuvai galimybes. Šveicarijos pagalba yra įgyvendinami projektai, kuriais siekiama tobulinti saugumo, socialinės ir aplinkos apsaugos sritis, skatinti Lietuvos ekonominį augimą ir stiprinti pilietinę visuomenę.

Susitikime taip pat dalyvavo Šveicarijos ambasadorius Rygoje Markusas E. Dutly, Šveicarijos valstybinių ir verslo institucijų, Ūkio ministerijos atstovai.

M. G. Ineichen-Fleisch Lietuvoje lankėsi gegužės 19–20 dienomis. Per vizitą mūsų šalyje Šveicarijos valstybės sekretorė ekonomikos klausimams taip pat susitinka su Finansų ministerijos vadovybe.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 metų pabaigoje Šveicarijos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 295,83 mln. euro. Šveicarija užėmė 11-ą vietą pagal sukauptąsias TUI Lietuvoje.

2015 metų sausio–kovo mėnesiais Lietuvos ir Šveicarijos prekybos apyvarta siekė 41 mln. eurų, eksportas į Šveicariją – 23,5 mln. eurų, o importas iš Šveicarijos – 17,5 mln. eurų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, prekybos apyvarta padidėjo 8,5 procento, eksportas išaugo 20,4 procento, o importas sumažėjo 4,2 procento. 2015 metų sausio–kovo mėnesiais iš 180 Lietuvos prekybos partnerių pagal prekybos apyvartą Šveicarija užėmė 29-ą, pagal eksportą – 26-ą, o pagal importą 31-ą vietą.

2015 metų sausio–kovo mėnesiais Lietuva į Šveicariją daugiausia eksportavo medienos ir medienos gaminių (27,7 proc.), įvairių pramonės gaminių, plastiko ir plastikinių gamininių (po 16,8 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu Lietuva daugiausia iš Šveicarijos importavo farmacijos produktų (38 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių (8,2 proc.) bei medienos produkcijos ir popieriaus (7,8 proc.).

Saulius Šimkevičius
Vyriausiasis specialistas
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
870664846
saulius.simkevicius@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.