Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Ūkio ministerijoje Mongolijos parlamento nariams pristatyta Lietuvoje vykdoma verslo priežiūros pertvarka

2015-01-07

Šiandien, sausio 7 d., ūkio ministras Evaldas Gustas per susitikimą su Mongolijos parlamento nariais Bathkuu Gavaa ir Sodbaataru Yangugu ir Pasaulio banko grupės atstovais aptarė Lietuvoje vykdomą verslo priežiūros pertvarką ir jos priemones.

„Mongolijos, kaip ir Lietuvos laukia iššūkiai verslo priežiūros pertvarkos srityje. Šis vizitas – tai gera proga pasidalinti patirtimi, užmegzti glaudesnę abiejų šalių partnerystę prekybos srityje, skatinti ekonominį ir verslo atstovų bendradarbiavimą“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

Lietuvoje vykdomos verslo priežiūros pertvarkos tikslas – efektyvesnė, skaidresnė verslo priežiūra ir perteklinės priežiūros naštos verslui mažinimas. Siekiama, kad inspektoriai taptų verslo konsultantais ir pagalbininkais, o ne baudėjais. Pertvarkos priemonėmis siekiama užtikrinti, kad priežiūros reikalavimai būtų aiškūs, lengvai suprantami ir prieinami.
 
Mažinant verslo priežiūros sukeliamą naštą verslui ir didinant verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumą ir skaidrumą, jungiamos verslo priežiūros institucijos, perskirstomos jų funkcijos. Ūkio ministerija skatina priežiūros institucijas diegti pažangiąsias verslo priežiūros priemones: rizikos valdymo sistemas, kontrolinius klausimynus, bendro konsultavimo telefonu įrašant pokalbius sistemas, deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, memorandumą dėl mažareikšmių ženklinimų neatitikimų, teisės aktų įsigaliojimo dviejų datų taisyklę, priežiūros institucijų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklių taikymą.

2014 m. institucijose buvo toliau sėkmingai diegiamos pažangios verslo priežiūros priemonės: 148 institucijos priežiūrą vykdė taikydamos kontrolinius klausimynus, 47 institucijos prisijungė prie pirmųjų verslo metų deklaracijos, pagal kurią priežiūros institucijos pirmaisiais verslo metais įsipareigojo nebausti ūkio subjektų, 39 institucijos priežiūrą vykdė atsižvelgdamos į ūkio subjektų veiklos rizikingumą, veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklius įdiegė 21 priežiūros institucija. 14 institucijų įdiegė bendro konsultavimo telefonu sistemą. Šių priemonių sėkmingas diegimas padarė teigiamą įtaką administracinės naštos mažėjimui.

2014 m. atliktos apklausos duomenimis, 63 proc. apklaustų verslininkų teigia, kad pastaruoju metu teigiamai kinta inspektorių požiūris į verslą – jie elgiasi mandagiau ir stengiasi padėti  laikytis teisės aktų reikalavimų.

Per susitikimą taip pat kalbėta apie Ūkio ministerijos koordinuojamą Verslo priežiūros institucijų konsolidavimą, kuriuo siekiama mažinti priežiūros naštą verslui, didinti priežiūros institucijų darbuotojų kompetenciją, efektyvinti priežiūrą vykdančių institucijų veiklos procesus ir veiksmingiau panaudoti biudžeto lėšas.

Per susitikimą Ūkio ministerijoje pristatyti Lietuvoje verslui išduodamų leidimų (licencijų) peržiūros rezultatai. Ūkio ministerijos vykdomos licencijų peržiūros tikslas – atsisakyti nepagrįsto ir nebūtino licencijavimo, pereiti prie išmaniojo licencijų išdavimo, taikyti tik būtinus ir proporcingus reikalavimus verslininkams ir taip verslui sumažinti administracinę naštą.

Susitikime  dalyvavo ūkio viceministras Gediminas Onaitis ir kiti Ūkio ministerijos atstovai.

Per trijų dienų vizitą Lietuvoje Mongolijos delegacija susitiks su Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos, Lietuvos verslo konfederacijos atstovais, lankysis Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute.

Saulius Šimkevičius
Vyriausiasis specialistas
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
870664846
saulius.simkevicius@ukmin.lt

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.