Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Lietuviškos aprangos ir tekstilės įmonės mokosi energijos taupymo

2014-09-12

Energijos sąnaudų mažinimas tapo vienu iš prioritetinių klausimų Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse. Brangstant darbo, logistikos, pardavimų kaštams, veiklos efektyvumo didinimo klausimai taupant energijai skiriamas išlaidas, tampa ypač aktualiais.  Atsižvelgdama į tai, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, kartu su Europos aprangos ir tekstilės federacija EURATEX ir parneriais iš 7–ių ES šalių įgyvendino projektą SESEC, kurio tikslas – padėti ES aprangos ir tekstilės gamintojams rasti praktinius sprendimus energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje. Projekto metu sukurta internetinė mokymosi platforma ir praktiniai į energijos taupymą nukreipti  instrumentai  leis didinti energetinį efektyvumą ir mažinti gamybos sąnaudas, o šia platforma galės naudotis visos aprangos ir tekstilės įmonės.

SESEC  metu buvo sukurti mokymo moduliai energijos efektyvumo didinimo srityse bei trys praktiniai į energijos taupymą nukreipti instrumentai, skirti įmonėms savarankiškai  pasitikrinti kaip efektyviai naudojama energija atskirose gamybos srityse. 10 mokymo modulių ir instrumentus kūrė ekpertai iš didžiausio Europoje Denkendorfo  (Vokietija) tekstilės ir pluoštų tyrimo instituto  DITF, Italijos nacionalinės naujų technologijų, energetikos ir tvarios ekonominės plėtros agentūros ENEA, vieno  didžiausių ES  tekstilės ir drabužių pramonės technologinio centro CITEVE (Portugalija) ir Gherzi (Šveicarija) – vienos iš lyderiaujančių pasaulyje aprangos ir tekstilės sektoriaus konsultacinių kompanijų valdymo ir energetikos srityse.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija birželio ir rugsėjo mėnesiais savo nariams organizavo seminarus, kuriuose detaliai pristatyti sukurti įrankiai. Pasak Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos generalinio direktoriaus Lino Lasiausko kitų Europos šalių, kurios jau anksčiau diegė šiuos įrankius (Portugalija, Italija, Bulgarija) patirtis rodo, kad efektyviai naudojantis šiais įrankiais, galima iki 20 proc. sumažinti naudojamos energijos kaštus.

Seminaruose dalyvavo virš 20 aprangos ir tekstilės įmonių atstovų, nemaža dalis jų pažymėjo, kad artimiausioje ateityje planuoja diegti bent vieną iš projekto SESEC metu parengtų įrankių.

Vienas didžiausių projekto SESEC pasiekimų – 8-iomis kalbomis, įskaitant ir lietuvių, paruošta ir įdiegta projekto SESEC internetinė platforma. Joje galima rasti sukurtas priemones, kurių tikslas – padėti siuvimo įmonėms naudoti energijos sąnaudų efektyvumą gerinančius sprendimus.

 Projekto metu paruošti šie mokymo moduliai :

Modulis 1:        Tiekimo kontraktai ir apkrovos keitimas

Modulis 2:        Panaudojimas ir Gamybos įrengimai

Modulis 3:        Suspaustas oras

Modulis 4:        Garų/šilumos gamyba

Modulis 5:        Atsinaujinanti energija ir kogeneracija

Modulis 6:        Apšvietimas

Modulis 7:        Šildymas

Modulis 8:        Vėdinimas ir kondicionavimas

Modulis 9:        Siurbimas/ Valymas

Modulis 10:   Išmatavimas ir Metodologijos patvirtinimas

Taip pat buvo įdiegtas Energijos taupymo plano (ESS) aprangos įmonėms ir sumodeliuoti įrankiai šiam tikslui pasiekti :

Energijos paskirstymo paramos įrankis  EDST, skirtas padėti įmonėms  paskirstyti šiluminės ir elektros energijos vartojimą tiek  bendrai , tiek ir atskiruose gamybos procesuose;Energijos valdymo ir palyginamosios analizės įrankis EMBT, skirtas valdyti energijos vartojimą ir atlikti palyginamąją analizę, taip  užtikrinant pastoviai atnaujinamą energijos suvartojimo apskaitą;Savęs įsivertinimo įrankis SAT, skirtas įmonėje esančios padėties įsivertinimui siekiant taupyti įmonės naudojamą energiją.

 Visi mokymo moduliai energijos efektyvumo didinimo srityse bei trys praktiniai į energijos taupymą nukreipti instrumentai išversti į lietuvių kalbą.

 Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija kviečia visus šalies aprangos gamintojus naudotis sukurta internetine platforma ir didinti savo veiklos efektyvumą diegiant efektyvius sprendimus ir mažinant gamybos sąnaudas.

Lietuviškai informacija pateikta internete adresu : http://www.sesec-training.eu/lt

Projektas SESEC dalinai finansuojamas iš ES Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos dalies „Pažangi energetika Europai“.

Jurga Brazauskaitė
projektų vadovė
UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai"
 (8 5) 215 4964
 jurga@vipcommunications.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.